وبلاگی No Comments »

کن?رانس پنجم دانشجويي مهندسي برق هم آمد…
با اينکه امسال ديگر برايم جدي نيست اما بازهم مي‌روم. امسال براي استراحت(:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

چند روزي هست که صدايش را مي‌شنوم… دارد مي‌آيد… بازهم….
The Wind Of Change…

– يک عروسي دعوتم. دو دوست. دو عزيز… يک پسرخاله. راستي برايم بنويسيد لط?اً… چي کادو ببرم بيشتر خوشحال‌شون مي‌کنم؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

درسته که بعدازظهرهاي کشدار تابستان چندسالي هست که براي من هم تمام شده است. اما امسال از جنس ديگري بود. تابستان من بيشتر در اتاق‌هاي در بسته گذشته که هيچ پنجره‌ي درست حسابي نداشتند و نور مانيتور کامپيوترم گرمي بخش دلم بود! آره. امسال تابستان با آ?تاب زياد دوست نبود، گرچه گرمايش با من بود اما روزهاي دراز و شب‌هاي دلچسب‌اش ديگر مال من نبود.

اصلاً امسال تابستان نبود.
– چقدر دلم براي استراحت‌هاي بدون دغدغه تنگ شده است. براي ساعتي بدون استرس و ?شار کار دراز کشيدن و از سکوت لذت بردن، بدون اينکه ?کر کني از چيزي عقب ا?تاده‌اي يا چيزي را غير اين سکوت و خلسه‌ي ?کري نياز داري.
هاه! بسه… خب چند کلمه نوشتم، حالا برم به کارم برسم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

?کر کنم خيلي وقت بود که اين وب‌لاگ تعداد خواننده‌هاش به اندازه الان پايين نيامده بود…
تقصير خودم است….خب مردم روزنامه‌اي را که توش خالي باشد نمي‌خواندد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اين را نوشتم چون يکي از دوستانم ازم پرسيد: «چرا نمي‌نويسي؟»
از احوال ما مي‌پرسيد بايد بگويم که خوب هستيم لابد. هنوز زنده و خبر جديد اينکه امروز بعد از مدتها ر?تم سلماني.

– دوستان خوب من: قبولي همه شما را در کنکور ارشد تبريک مي‌گويم. کلي هوررا!(:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

« حقيقت هميشه تلخه. حقيقت تا وقتي که داري سعي مي‌کني باورش کني تلخه؛ درست مثل تلخي? ميوه که تنها وقتي از دهان ?رو داديش يواش يواش يواش رهات مي‌کنه…»

Balatarin

وبلاگی No Comments »

هي…. هي من!…. کوشي؟

از: ?وتو سرو

Balatarin

وبلاگی No Comments »

روزي حداقل 50 تا شنا….
اين خط ــ اين هم نشون X !

Balatarin

وبلاگی No Comments »

از خودم بدم آمده!
سهيل چي مي‌شد يک سايتي معر?ي مي‌کردي که خودکشي ياد مي‌داد؟!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

راستي راستي امروز 28 مردادماه بود؟….
ياد «سلطان و شبان» ا?تادم: امروز، روز اول از ماه سرطان است…

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS