وبلاگی No Comments »

سلام! آمدي وب‌لاگ من؟ اتاق شيشه‌اي؟
مي‌خواهي بدوني حالم چطوره الان؟
خسته. خيلي خسته! از يک کوه (نوردي) طولاني برگشته. خوشحال؟! شايد، اما شنگول نيست. بيشتر ?کرش اشغاله. بدجور! آهاي! من خل نيستم. من چيزيم هم نيست. من ?قط ?کرم داره بدجوري دور مي‌زنه… دور مي‌زنه … دور مي‌زنه… اما بي‌انصا? هم نيستم. جداً خوش‌گذشت و م?يد بود. متشکرم.

پروژه‌ي ليسانسم؟ خب الان اينطوريه … يک مدل سه بعدي چهره از هر آدم قراره بسازم با است?اده از دوتا عکس نيم‌رخ و تمام رخش. الان دستي اين کارو کردم. بد نشده بود. مي‌شه اميدوار بود به اجراي اتوماتيک‌اش.

اخلاقم؟… اخلاقم بهتر شده. اما هنوز مو?ق نشدم يک کار مهم بکنم. صحبت با يک دوست که خيلي وقته، نتوانستم صحبت کنم با او.

کاروبار؟! خوب نيست. ?علاً کامپيوتر مي‌خواهم بخرم و ماديات اجازه نمي‌ده!

ذهنم؟ ذهنم؟!… هاه! به نظرم داره شروع مي‌کنه به مشکل‌سازي! مسخره است!

خيالت راحت شد؟ ?هميدي من چطوري هستم؟ خوشحالي؟ مهم نيست؟ ناراحتي؟ من ?علاً نمي‌توانم کاريش بکنم –> خسته و کم‌خوابم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

«خوابم يا بيدارم…»
ساعت 3:15…..

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Admin Report
لينک‌هاي دائمي قسمت بايگاني درست شد. ساعت 4:14 بامداد!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آ?تاب، هر روز مي‌بيني‌اش. ?قط وقتي نيست يادت مي‌ا?تد و دلت برايش تنگ مي‌شود.

— دل‌تنگ.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سارا سارا ســــــــــــــارا!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

دقت کنيد، وقتي کتابي را که درخت توش زياد دارد، مطالعه مي‌کنيد. چيپس نخوريد! چون دست‌تان چرب مي‌شود. به خصوص وقتي که کتاب از آن کس ديگري باشد که به شما قرض داده است. ضمناً دست‌تان را که پس از چيپس مي‌شوييد کاملاً خشک کنيد. چون با دست خيس وقتي به کتاب ?وق دست بزنيد، کاغذهاي بي‌نوايش تاب بر مي‌دارند…. آخــــی…. آخــــــــــي

Balatarin

وبلاگی No Comments »

به طور غير مستقيم حالم تخليص شد!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سينما ?رهنگ / و اينک آخرزمان / ?رانيسي ?ورد کاپولا
!!!!!!‌ !! !!!!! !! !!! !! !

Balatarin

وبلاگی No Comments »

يکي از انسان‌هاي روي زمين من هستم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آهي حال کردم با اين حر?‌هاي مايکل موور در اسکار امسال! آي حال کردم!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS