وبلاگی No Comments »

ماروين!
مي‌دوني بدبختي من چيه؟ اينکه اينجا گير کردم اما با آدم‌هايي احساس نزديکي مي‌کنم که اصلاً نزديکم نيستند! يکي‌اش همين ماروين مينسکي خودمونه! آه! اين Draft کتابش را که گذاشته روي اينترنت هم خيلي هيچان‌انگيزه! The Emotion Machine .
بعداً اگر وقت شد بيشتر راجع بهش مي‌نويسم از Minsky‌ جونم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

عصر
عصر که از دانشگاه برمي‌گشتم، راديو پيام داشت، حر?‌هاي قشنگ و روبان‌دار راجع به عشق مي‌گ?ت. بهانه‌اي شد و اين به ذهنم رسيد:
« عشق‌هاي بيان نشده هميشه از يک نظر زيباترند، از اين نظر که هميشه درخشان و براق باقي مي‌مانند. گوي زيباي بلورين ذهن‌مان که نتوانسته‌ايم چهره‌اش را کثي? کنيم‌ »

Balatarin

وبلاگی No Comments »

شبکه عصبي
وقتي استاد شبکه عصبي‌ات در 10 دقيقه بخواهد خلاصه‌اي از الگوريتم ژنتيک بگويد(!)، و بعد به آموزش شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتم ژنتيک اشاره کند(!) و قرار بگذارد جلسه بعد راجع بهش درس بدهد!، حالت جالبي است. اما از اين جالب‌تر، وقتي مي‌خواست راجع به روند کار الگوريتم ژنتيک توضيح بدهد، از داروين اسم برد و نظريه‌اش. بعدش گ?ت اين‌ها طبق همون نظريه کار مي‌کنند، که من و “حتما همه‌ي شما قبولش نداريد”، چون نمي‌شود قبول کرد!

آره خب براي ادم‌ها سخت است که قبول کنند از نسل ميمون‌ها يا مشابه آنها بودند اما کاريش نمي‌شود کرد. همينه که هست! بيچاره ادم، هميشه دوست داشته موجود مهمي باشد. خودش را خدايي کرده که با بقيه قاطي نشود! آخي!

— اينجا را ببينيد Great Thinkers and Visionaries
— به Earthling عزيز: به من بر نمي‌خوره که يک ن?ر ديگه نمي‌?همه… خب استاد من باشه من که استادش نکردم، نمي‌?همه… خب نمي‌?همه ديگه(:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

L.A Confidencial
امشب کانال دو تلويزيون ايران ?يلم L.A Confidencial را پخش کرد. اين احمق‌ها چطور هنوز ن?هميدند که ?يلمي که را همه‌ي هسته‌ي داستانش را مجبورند سانسور کنند، ديگر به درد پخش کردن نمي‌خورد!! اگر اين ?يلم را در کانال 2 ديديد، متاس?م که يک ?يلم ديدني را از دست داديد. اوه اون جايش جالب بود که وقتي Russell Crowe ?هميده بود که Guy Pearce با دوست‌دخترش روي هم ريخته و عکس‌هايشان را ديد که شب قبل باهم سکـس داشتند، ر?ت اداره‌ي پليس و همکارش(Guy Pearce) را مثل سگ زد. خب ماجراي ديشب‌اش که اصلاً در تلويزيون قابل پخش نبود، ولي گ?تگوهاي اصلي را موقع‌کتک‌کاري مي‌توانيد تصور کنيد که چه بود ولي در دوبله‌ي تلويزيون راسل کرو موقع کتک‌کاري گ?ت: « جقدر تو احمقي!»

آزادي‌هاي ا?راد منحصر به آزادي بيان يا آزادي‌هاي اجتماعي نيست. هر نوع محدوديتي که در برابر خواست‌هاي بشر ايجاد شود، نوعي تهديد آزادي به حساب مي‌آيد. اگر براي ديدن يک ?يلم، محدود به ?يلترهاي صدا و سيماي محترم باشيد، قطعاً آزادي شما محدود شده است. اين درحالي است که گسترش آزادي يکي از معيارهاي اساسي توسعه است. علاوه بر م?اهيم رايج آزادي، آزادي انتخاب شغل، آزادي در زندگي بدون خطر (امنتي)، آزادي در زندگي بدون ?قر (ر?اه)، آزادي در دريا?ت اطلاعات و … . ما نسل سوم انقلاب، موجودات بدبختي هستيم از اين نظر. تصعيد شده!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ساعت 2 و 53 دقيقه‌ي بامداد 8 ارديبهشت:
– مينا!… ميـــنا…!
= {از خواب‌پريده}… بعله؟…بعله؟
– خوابي؟!

2 و 55 دقيقه
– مينا!… ميـــنا…!
=بعله؟…بعله؟
– {سکوت}

2 و 57 دقيقه
– مينا!… ميـــنا…!
= {از خواب‌پريده}…
– مينا!
= بلعه؟
– خوابي؟!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ايده براي زندگي
به اين ?کر ا?تادم که در نظر بگيرم روز 20 ارديبهشت مي‌ميرم. با اين ?رض سعي کنم کمي زندگي‌ام را مرتب کنم. البته ?رض زياد غريبي هم نيست براي آن روز.

— ببينيد اين را، شهرزاد عکس يک “مرد” را گذاشته توي وب‌لاگش(;

Balatarin

وبلاگی No Comments »

گزارش پروژه
پروژه‌ام حالا ديگر وارد پيچ سخت‌اش شد. تا حالا ماجرا توليد و نمايش يک مدل گرا?يکي بود و تطبيق‌اش با شرايط که انجام شد. اما از اين به بعد “تخمين” هم بايد به ماجرا اضا?ه شود. همين يک کلمه درواقع هسته‌ي اصلي پروژه است، هرچه اين قسمت بهتر انجام شود، مستقيماً نتيجه نهايي مناسب‌تر خواهد بود.
امشب چند ساعت يک ?رايند خسته کننده را گذراندم. براي هريک از 54 نقطه‌ي ويژه (Feature Points) با دست و به کمک چشم عزيزم، مختصات را در يک عکس نيم رخ و يک عکس تمام رخ بدست آوردم. اين نقاط را از مجموعه‌ي نقاط ويژه‌ي استاندارد MPEG-4 براي چهره انتخاب کردم. (مي‌توانيد نقاط ويژه را اينجا ببينيد.) علاوه بر اين شماره‌ي اين نقاط را درون مدل 3 بعدي بدست آوردم. حالا مي‌توانم مختصات نقاط ويژه را درون مدل 3 بعدي، براي هر دو تصوير نيم‌رخ و تمام‌رخ جايگزين کنم. نقاط باقي مانده با روش تخمين بدست مي‌آيد. ?علاً به عنوان اولين دور آزمايش من مدل ميدان پتانسيلي را انجام خواهم داد. شايد همين کا?ي باشد.

چشمانم!!چشمانم!!چشمانم!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

الان داشتم به اين ?کر مي‌کردم که اگر ويوالدي زمان ما و در ايران زندگي مي‌کرد، آيا اصلاً‌ امکان داشت قطعه‌اي مانند چهار ?صل بيا?ريند يا خير. به نظر من اصلاً ، ابداً

Balatarin

وبلاگی No Comments »

الان داشتم به اين ?کر مي‌کردم که اگر ويوالدي زمان ما و در ايران زندگي مي‌کرد، آيا اصلاً‌ امکان داشت قطعه‌اي مانند چهار ?صل بيا?ريند يا خير. به نظر من اصلاً ، ابداً

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ميهن آريايي
بازهم انگار قراره خبري بشه توي اين مملکت که ما نبايد ب?هميم براي همين بايد به پروپاي‌ما بپيچند:
به نقل از بي.بيسي.
پليس تهران دور تازه ای از سختگيری در مورد رانندگان بعضی خودروها را که “متخل?” ناميده شده اند آغاز کرده است.

به گ?ته سرهنگ “علی بيات”، رييس مرکز پليس 110 تهران، از جمله اين تخل?ات را پخش موسيقی با صدای بلند، حمل حيوانات خانگی و رعايت نکردن حجاب اسلامی است.

وی روز يکشنبه (27 آوريل) به روزنامه انتخاب، چاپ تهران، گ?ت: “در ه?ته گذشته 28 خودرو به علت ايجاد آلودگی صوتی، سه خودرو که دارای سرنشين بدحجاب بودند و يک خودرو به علت حمل حيوان توسط ماموران گشت ويژه متوق? شدند و مراتب قانونی در مورد آن ها انجام شد.”

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS