وبلاگی No Comments »

-قشنگ يعني تعبير عاشقانه اشکال.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ماتريال
چقدر اين انسان موجود شيميايي‌اي است. من يک شب نخوابيدم، IQ من حدود 15٪ کم شد. دقت‌ام 40٪ و سرعتم 50٪. خب اينها به کنار يک نسکا?ه که خوردم به طور متوسط 46.53٪ در تمام معيار ها بهبود داشتم. نهار هم همين تاثير را داشت. 65.34٪ بهبود داشت. عجب موجود روحاني‌اي هستم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

A Design For Life ر?ت. .
همين!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

برگر?ته از حر?‌هاي يک آدم مهم که امروز حر?‌هاي مهم زده:
“امريکا بداند که مردم ايران استعداد خوبي در به مسلخ ر?تن دارند، هر وقت آمريکا بياييد مردم ايران خودشان خوشان را ذبح مي‌کنند تا “ما” بمانيم و مردم خوب ايران قطعاً درک مي‌کنند که اين برايشان خيلي خوب است.”

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ا?اااا… باز هوا دو ن?ري شد…
اينو گوش کن – 450k

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Balatarin

وبلاگی No Comments »

نجابت
جلايي‌پور:
“به نظر مي‌رسد، محا?ظه‌كاران دو راه در پيش ندارند، يا بايد تا دير نشده مطالبات جنبش اصلاحي دوم خرداد را پاسخ دهند در غير اين صورت به‌تدريج در برابر يك جنبش اصقلابي* قرار خواهند گر?ت. در آن زمان البته قدر نجابت و شش‌سال مداراي اصلاح‌طلبانه دوم خردادي‌‌ها و خاتمي را خواهند دانست. “

— به آقاي خاتمي: آي نجابت‌ات منو کشته… مخصوصاً وقتي توي اون ورزشگاه لعنتي لبنان لبخند مي‌زدي و دست تکون مي‌دادي… ياد انتخابات ا?تادم. اون موقع هنوز مي‌گ?تي «دموکراسي» اما بعد که انتخاب شدي دامنه لغات مورد است?اده‌ات گسترده‌تر شد گ?تي « دموکراسي اسلامي» واي که چقدر نجيبي تو!

———————
*به نظر مي‌آيد اين کلمه را آقاي جلايي پور اختراع کرده، خودش توضيح مي‌دهد:
” جنبش‌هاي اصقلابي جنبش‌هايي هستند كه از يك نظر اصلاحي هستند (و انقلابي نيستند) زيرا همچنان هواداران آن به روش‌هاي مسالمت‌آميز و آرام در پيگيري مطالبات خود، معتقدند. و از طر? ديگر اين جنبش‌‌ها ديگر اصلاحي نيستند چون تغييرات را از طريق سازوكارهاي خارج از نظام جست‌وجو مي‌كنند و از اين نظر به يكي از ويژگي‌هاي جنبش‌هاي انقلابي نزديك مي‌شوند. “
———————
كي نئشه‌گي‌تان از مستي قدرت به پايان مي رسد؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ساعت 3:45 دقيقه… اينجاي شهر امن و امانه… ساعت 3و 45 دقيقه‌ي نص?ه شبه… ساعت…

— اگر دقت کرده باشيد در اسم انگليسي وب‌لاگم تصحيح‌اي انجام دادم تا غلط دستوري‌اش از بين برود. لط?اً اگر به من لينک داده‌ايد، هر وقت خواستيد ص?حه‌تان را نو کنيد، اسم انگليسي وب‌لاگ بنده را هم تصحيح ب?رماييد و For را از تويش برداريد تا بشود همين Seeking Life.

Balatarin

آقاي خاتمي… بگذاريد تا اين وطن دوباره وطن شود

وبلاگی No Comments »

آن روزهايي که ازش مي‌ترسيدم دارد ?را مي‌رسد. آن روزهايي که چند ماه قبل، پيش‌بيني‌اش کرده بودم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سلامت را نمي‌خواند پاسخ گ?ت… شب سرد زمستاني
پايان يك دوره و آغاز يك دوره ديگر

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS