وبلاگی No Comments »

هاجر:
“اين مردم هميشه داره چشممون ميچرخه, انگار دارن دنبال چيزي ميگردند, همينطور ?قط ميگردند و ميگردند و به نظر نميرسه چيزي هم پيدا كنند, ?قط جستجوئه كه عين يك مرض ادامه داره.”
هاها! يک جستجو؟ ادامه دار؟ هاها! هميشگي؟ هاها! زندگي؟ هاه!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آي امتحان دارم … آي امتحان دارم… آيييي

Balatarin

وبلاگی No Comments »

س?ر، تنهايي….
آرمين امشب مي‌ره س?ر کن?رانس لهستان…. خوش بگذره و سلامت باشي…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سمپراس

Sampras عزيز من، تنيسور مورد علاقه من، قهرمان دوست‌داشتني اوپن استراليا، تنيس حر?ه‌اي را کنار گذاشت.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

کنترلي شدم ر?ت پي کارش! هاه!!

Balatarin

فلسفه اخلاق

وبلاگی No Comments »

“هيچ امري قطعي‌تر از اين واقعيت نيست که انسان‌ها به طور وسيع طبق منافع خود عمل مي‌کنند و حتي وقتي دايره‌ي اشتغالات فکر‌شان را فراتر از خوشان ترسيم مي‌کنندَ، خيلي دورتر از اين منافع گام بر نمي‌دارند؛ عادت ندارند در زندگي روزمره‌شان به دورتر از نزديکان، دوستان و بستگان خود نگاه کنند.
قطعيت اين نيز {از موردقبل} کمتر نيست: غيرممکن است انسان‌ها به همان ميزان ملموسي که به فکر منافع خوداشان هستند به قواعد جهان شمول و انعطاف‌ناپذير عدالت هم بنگرند، قواعدي که مي‌تواند جامعه را حفظ کند و از سقوط انسان‌ها در گرداب ناميمون و بي‌منزلتي که آن را عرفاً وضعيت طبيعي نام داده‌اند، جلوگيري کند. {با اين وجود} نفعي که بشريت در حفظ جامعه و رعايت قواعد آن دارد، بسيار عظيم و حتي براي وحشي‌ترين و نادان‌ترين فرد نژاد بشري نيز بسيار بديهي و محسوس است. تقريباً براي هيچ‌کس که تجربه‌ي زندگي در جامعه را داشته باشد، ممکن نيست که در اين مورد دچار اشتباه شود.”
هيوم
— مجله فرنود / شماره 19 / بيستم ارديبهشت سال 1382/ دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي

توضيح: من در ترجمه متن هفته‌نامه فرنود دست بردم. نمي‌دانم آن را از کتابي آورده بود يا نه اما به نظر من هنوز به زبان فارسي نزديک نبود، چيزي بود شبيه ترجمه لغت به لغت. کمي لغات و اصطلاحات را حذف و اضافه کردم و در {} چند کلمه براي تکميل شدن معني نوشتم.

Balatarin

امروز

روزمره No Comments »

سلام! امروز يک دوست را رنجاندم، به کارهاي دانشگاه‌ام نرسيدم اما به جاي اينها اين قسمت از برنامه را به خوبي راه‌انداختم:
يک متن چاپي را اسکن مي‌کنيم، تصوير به مقدار مناسب مي‌چرخد تا متن صاف مي‌شود و پراگراف‌ها و بعد خطوط متن به دقت تفکيک مي‌شود. نهايتاً در برنامه حامد، هر سطر به کاراکترهاي تقسيم مي‌شود و بعد اين مجموعه کاراکترهاي چاپي فارسي به يک classifier‌ فرستاده خواهد شد…

3 صوت OCR مي‌نويسيم;)

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Blues
عجب شبي است، بعد از مدت‌ها آن حس تنهايي دوباره آمده سراغم… همراه با مخلوطي از اين ?کر هميشگي که از دنيا چي مي‌خواهم و چه مي‌خواهم بشوم….

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آرايش؟!
نوشته روز شنبه اول شهريور هاجر را که در ساعت 3:47 بامداد نوشته، بخوانيد… متاس?انه نوشته‌هايش لينک دائمي نداره، اما در عوض، کلي ?کر داره!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سوال صن?ي
آيا بازهم وب‌لاگ‌‌ها را مسدود کرده‌اند يا اين ?قط من هستم که با ISP‌ ام مشکل دارم. ISP من پارس‌آنلاين است!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS