داستان

داستان No Comments »

داستون
«دست‌اش به سررسيد روي ميز خورد و افتاد. کاغذهاي توش بيرون ريخت و پخش و پلا شد. دست برد که کاغذها رو جمع و جور کنه، يک برگه پيدا کرد که با خودنويس آبي روش نوشته بود: من امشب فهميدم چرا اينقدر مجذوب تو شده‌ام! من عاشق تو هستم! نه نه اين يک کشف احمقانه نيست، زياد هم پيش نمي‌آيد.، اين احساسي نيست که فقط توقع به ارمغان بياورد، اين احساسي شادي‌آفرين است براي من. حالا ديگر گوشه‌ی اتاق نشسته بود. با دوتا گوي سبز قرمزش بازي مي‌کرد»

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سخن نغز

SoloGen: badish ine ke dokhtara chizaye kheili objective ro faghat ehsas mikonan!!!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

CALL FOR PARTICIPATION

8th Online World Conference on Soft Computing in Industrial
Applications

September 29th — October 10th, 2003, On the Internet (World Wide Web)
WWW: http://wsc8.e-technik.uni-dortmund.de/

Balatarin

وبلاگی No Comments »

گ?ت

Einstein said:
The unleashed power of the atom has changed everything except our modes of thinking and we drift towards unparalleled catastrophes.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سهم از جنگ:
٪16.9 کشته‌ها >> دانش‌آموز
٪9.52 کشته‌ها >> دولتي
٪9.17 کشته‌ها >> بخش غيردولتي
٪3.1 کشته‌ها >> دانشجو
٪1.6 کشته‌ها >> زنان خانه‌دار
٪1.3 کشته‌ها >> روحاني

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آه! آه!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

من الان در سايت دانشکده هستم و کلي نوشته بودم ولي وسط کار پنجره بسته شد و نوشته‌هايم نابود!
اين را ?قط از آن نوشته‌ها ذکر مي‌کنم:

من گر?تار يک شيرماهي شده‌ام که ?يلتر درس مي‌ده! يک شيرماهي نر!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اين هم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ميشولک:
“خلاصه اين که پتانسيل‌های درونی تو برای هيچ‌کس جز خودت مهم نيست، مهم اينه که چقدر از اين پتانسيل بکار گر?ته میشه.”

— از وب‌لاگ يادگاري

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اوه! امشب اوردوز احساسات کردم!

— يکي مي‌گ?ت وقتي خيلي احساساتي هستي هيچ تصميم مهمي در زندگي‌ات نگير، حتي مثلا اگر مي‌خواهي يخچال بخري، منصر? شو و صبر کن!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS