وبلاگی No Comments »

مدتي‌ است از نوشته‌هايم خوشم نمي‌ايد….آيا امشب خواهم نوشت؟ آيا ديگرگون خواهم نوشت؟

Balatarin

مراقب تبهکاران باشيد

وبلاگی No Comments »

ديروز به چند تا تبه‌کار از نزديک برخورد داشتم و خيلي نزديک بود که جيبم را تخليه کنند. بعداً درباره‌اش بيشتر مي‌نويسم اما يک تذکر: اگر توي خيابان ماشيني توقف کرد و گفت يک مسافر خارجي دارد و تنها انگليسي متوجه مي‌شود و آدرس از شما پرسيد و از شما خواست که 1000 توماني يا تراول چک نشان‌اش دهيد که بفهمد چقدر بايد کرايه بدهد، هرگز اين کار را نکنيد… اينها همه‌اش براي اين است که پول‌هاي جيب شما را بدزدند…

اين مورد را به هر کسي که مي‌توانيد اطلاع دهيد تا فريب نخورند…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

با اين جمله شروع مي‌شد، « زاده شدم»
در چنين شبي، يا بهتر است بگويم در چنان روزي، بامدادان اول مهرماه جلالي، همان موقع که صدام شروع کرده بود، در اثر يک ?رايند ?يزولوژيک و بعد از طي يک ?رايند بيولوژيک، زاده شدم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Admin Report
به سرم زده ص?حه پردازش تصوير را بازهم آپ‌ديت کنم… هووم… ايده بدي نيست….

ص?حه‌ي پردازش تصوير بازهم به‌روز شد. لينک‌هاي جديدي اضا?ه شد. از جمله لينک به سايت Professor Godfried.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اگر به زودي از اين دردسر ميرطاهري خلاص بشم، قسمت “درباره من” سايت‌ام را کامل مي‌کنم بعلاوه قسمت انگليسي‌اش…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اين

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آي چت! آي خاتمي! آي….
امروز وقتي تيتر روزنامه شرق را ديدم که نوشته بود”خاتمي با جوانان چت مي‌کنم” کلي بد و بيراه به خاتمي گ?تم… ما جوانان ميهن اسلامي وقتي چت مي‌کنيم حس مي‌کنيم که منظورمان درست منتقل نمي‌شود، حالا با همه اين اوصا? رييس جمهور اسلامي‌مان چون نمي‌تواند (عرضه ندارد) حر?‌اش را بزند بايد توي چت بيايد!! آي خاتمي ديگه چرا بازي در مي‌آري؟! آيا اين د?عه به جاي نمايش اشک نمايش اينترنتي قرار است برگزار کني تا راي کسب کني؟! آقاي خاتمي…. بي‌خيال…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

محمد سولي نوشته:
“اي ترکستان ما داريم مي آييم. من و حامد که حتي از اونها هم ترک تره و بلده به زبان آذري صحبت کنه، مي خواهيم بريم و مشت محکمي بزنيم و بياييم.
محمد در آرزوي ترکستان و ارايه ملاقه “

— بردار محمد… ملاقه‌ات مبارک باشه.. اما دفعه ديگه به جاي اينکه ملاقه بدي بري يک کشور استکباري، ملاقه بده در شهرهاي نجف و کربلا و خانقين که هم خوف باشه هم ارزشي!
(:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

هي‌هي… اينجارو

Balatarin

وبلاگی No Comments »

My Threshold is met
ديگه داره به حدي مي‌رسي که عصباني مي‌شم…. اوه من اين وضع را تغيير مي‌دهم… ديگه بسه… ديگه ان?عال بسه… مي‌خواهم تغيير ايجاد کنم. من نمي‌خواهم ناله کنم، من تغيير مي‌دهم! پ.ن: الان ديگه مطمئنم که از وضعيت عادي خارج شدم. گر?تار استرس شده‌ام. استرس بيش‌از حد و مداوم چکار با آدمي‌زاد مي‌کند؟ همان! اسمش را نمي‌دانم… هاه! من …. هاه! اين وب‌لاگ است يا مزخر?ات………………………………………………………..
…………. …………………………………………………
…………………………
……………………………………………….
…………………………………………. ……………………………………..
… ……………………………… .. ………………
…………… ………………………………….
……………………………..به سرم مي‌زند که همه چير را به هم بزنم… همه چيز را هبه هم بکوبم

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS