وبلاگی No Comments »

سخن امروز
«زيستن يک ?رايند تجربي است نه يک حالت وجودي»

Balatarin

وبلاگی No Comments »

زندگي يک هويج است بستگي دارد از چه طر?ي نگاه‌اش کني
هاها… امروز يادم آمد که قرار بود با خاله و بروبچ همين جمعه گذشته که زلزله آمد بريم الموت اما به دليل مشغله‌هاي مختل? نر?تيم. الموت هم همان جايي است که چند ن?ر کشته داده و خراب شده ده‌اش!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

شکل زير پراکندگي قومي آدم‌ها را در Orkut‌ نشان مي‌دهد. روزهاي اول اسم ايران در اين ليست نبود اما چه سريع خودش را به بالاي ليست رسانده.
سوال: چه چيزي باعث اين شده؟

Balatarin

زلزله تهران

روزمره, روزگار من 1 Comment »

۱)
همه چيز داشت مي‌لرزيد. يک لحظه مادرم نگاه‌ام کرد و با وحشت پرسيد چيه؟ چشم‌هايم گرد شده بود. دسته مبل را محکم گر?ته بودم و مادرم ?رياد زد زلزله‌است!
براي من مثل اين بود که خبر شومي که منتظرش بودم رسيد است. مثل اينکه مهماني که هميشه منتظر آمدن‌اش بودي آمده باشد. آه آه… همه کابوس‌هاي ذهنم آمد. پايين دويدم ديدم در خانه باز است. خوشحال شدم! ر?تم و کمک کردم که پدر و برادرم که خواب بودند بيدار شوند و از شوک بيرون بيايند و به موقع پايين بوديم. خوشحال بودم اما خوشحالي‌ام زود تمام شد. مايوس شدم. اين مهمان آن ميهماني که سال‌هاست کابوس ذهنم شده نبود. اين زلزله تهران نبود. اگر بود زلزله خوبي بود! زلزله روز خيلي بهتر از زلزله ساعت ۵ صبح است.

۲)
۲ ساعت پس از زلزله آن هم در تهران تازه سازمان‌ها و تلويزيون به خودشان آمدند و هنوز هم نمي‌دانستند که مقدار و محل‌اش کجاست درحالي که CNN يک ساعت قبل‌اش گ?ته بود!

۳)
در مملکت من زندگي آدم‌ها ارزش چنداني ندارد. احمق‌ها هم که دور و برمان را گر?ته‌اند. کارشناس زلزله آورده‌اند همين الان در تلويزيون از زلزله مي‌گويد و آخر سر در مورد راه‌حل‌ها مي‌گويند ” راه حل قطعي مقابله با زلزه در تهران توکل به خداست!” خاک بر سرتون!

4) دقيقا چند دقيقه پس از زلزله به جاي پخش خبري در مورد زمين لرزه تلويزيون ضرغامي داشت سخنان گههربار نماز جمعه را پخش مي‌کرد که مي‌گ?ت آره اين دموکراسي و ازادي و طر?دارن‌اش همين چيزها رامي‌خواهند که امريکا بر سر عراقي ها در ابو قريب آورد! آزادي‌اي که غربي‌ها مي‌گويند همين است و اين کار آنها موقعيت ما را بهتر و کرد و ثابت کرد که ما درست مي‌گوييم!!
صلوات بر زلزله!

Balatarin

امروز روز بزرگي بود بلکه بيشتر!

جامعه, سیاست No Comments »

امروز کودتاي نظامي در کشور من کامل شد. فرماندگان نظامي رواني به غنوان نمايندگان عروسکي مجلس بر صندلي‌هاي قرمز نشستند و فرمانده ديگري رييس تلويزيون شد. از امروز در مملکت من کسي براي‌مان برنامه‌هاي ديدني مي‌فرستد که مي‌گويند فقط مانده سر دوبين‌هاي فيلم‌برداري هم چادر بکشد. امروز مملکت من به اشغال در آمد و رييس جمهمور بي عرضه‌اش زهر شرافت از دست رفته‌اش را نوشيد.
کمربندها را محکم ببنديد، به شيب تند سرازيري رسيده‌ايم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

جادي نوشته توي سايت‌اش و من نقل مي‌کنم
قاضي و گاز بازي !
{بيــــــپ…}
. . .
{بيــــــپ…}

خلاصه تا ما اينيم،‌ وضع همينه (:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

احساس خوبي ندارم. نسبت به آنچه در زندگي مي‌کنم. حس خوبي نيست! حس مي‌کنم دلم مي‌خواهد پينک‌?لويد گوش کنم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

از آن چيزهايي است که بايد خواند
بعد از مدت‌ها در اينترنت مطلب بسيار جالبي خواندم:
نظر پويان درباره orkut در وب‌لاگ سولوژن! براي خواندش اينجا را کليک کنيد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

دم مارموک کنده شده
بحث امشب ما درباره ?يلم سينمايي برادر ارزشي و اهل کتاب تارن‌تينوست…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

معتمد!
نامه ما و جواب خانم مهنوش معتمدي آذري عضو(!!) شوراي شهر تهران را از سايت جادي بخوانيد!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS