وبلاگی No Comments »

تنيس!
از بين تنيس‌بازهاي زن، تنيسور مورد علاقه من Martina Hingis هست. خبرهاي ويمبلدون را که شنيده بودم آمدم در اينترنت گشتم ببينم که او چکار کرده ?هميدم چند سالي است که بازنشسته شده!


نمي‌دانم از چه چيزش خوشم مي‌آمد (مي‌آيد)، با اينکه ?کر نمي‌کنم حتي يک بازي‌اش را ديده باشم ازش خوشم‌ مي‌آيد. شايد چند تا از ضربه‌هاي برگزيده‌اش را ديده باشم و خوشم آمده باشد اما به احتمال زياد از تيپ و قيا?ه‌اش خوشم آمده کلا. به خصوص Gesture و Body language اش!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

دکتر ?ريدون جنيدي: انبوهي از مردم هنوز نمي دانند در ايران باستان شعر داشته‌?ايم
من هم نمي‌دانستم!
بخوان اين را.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

به نظر شما آخر سر من از اين مملکت مي‌روم يا ايشان؟
آيت الله ناصر مکارم شيرازي گ?ت: ما در مقابل غرب نبايد حالت تدا?عي به خود بگيريم و اصولاً در تمام تهاجمات ?رهنگي حالت د?اعي نتيجه قابل توجهي ندارد. ما بايد براي يک تهاجم ?رهنگي عليه غرب برنامه‌ريزي کنيم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ميگه تو کدام يک از دوره‌هاي کلاسيک زبان را ر?تي؟ کانون زبان ر?تي؟…
مگم من اصولا به دوره‌هاي کلاسيک آموزش زبان اعتقادي ندارم!
هاه! بجه پرو! به من مي‌گه…. تو هم که زبان‌ات تا جايي که يادم مي‌آد بد نيست!!! قورباقه!
اينجا هم کامنت بگذاري مي‌کنم‌اش!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

بحث امروز ما درباره ?يلم سينمايي برادر حسين است!
کيهان end بي‌شرا?تي ،end دروغ‌پردازي، end جهالت پروري و end همه‌شان است!
باور نداريد عزيزان برادر اينجا را ببينيد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

بخوان! و بدان همين!
مطلب سولوژن از اينجا و لينک به مقاله کاپوچينو از اينجا


Encumbered forever by desire and ambition
There’s a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we’ve been so many times

Balatarin

وبلاگی No Comments »


هوررررا! ?رانسه هم حذ? شد! تيمي‌ که خرشانس بود!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

الهام

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ايراني غيرت دارد!
خانم ?اطمه عاليا، يکي از نمايندگان مجلس ه?تم، گ?ته است که براي حل مشکل ازدواج، تعدد زوجات مردان بايد آزاد باشد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS