وبلاگی No Comments »

..لو دات نت!
هميشه ايراد مي‌گيره که چرا تل?ن‌ات روي پيغام‌گيره و چرا قرار نمي‌گذاريم بريم بيرون با بچه‌ها…
خودش، هر وقت روز که زنگ بزني، يا خانه نيست (به تل?ن جواب نمي‌ده) يا تل?ن‌اش اشغاله و روي اينترنت هم پيداش نيست!

آهاي! بگو ببينم اوني که پيداش نيست منم يا تو؟!

Balatarin

فراموشی

وبلاگی No Comments »

نام نويسنده‌اش يادم نيست، حتي به خاطر ندارم که جملات دقيق‌اش چه بود اما نقل به مضمون مي‌کنم:
«مکان: آلمان نازي
روزي فاشيست‌ها آمدند گفتند: “يهودي‌هاي بلند شوند!”
من يهودي نبودم، پس بلند نشدم. يهودي‌ها را کشتند.
روز ديگري آمدند گفتند: “هم‌جنس‌گراها بلند شوند!”
من هم‌جنس‌گرا نبودم، پس بلند نشدم. آن‌ها راه هم کشتند.
روز ديگري آمدند: “کمونيست‌ها بلند شوند!
من کمونيست نبودم. بلند نشدم. آن‌ها را کشتند.
روز بعد آمدند: “….
من….

روز ديگري آمدند گفتند من بلند شوم.
من بلند شدم. چون کس ديگري نمانده بود که جاي من بلند شود. »

————————————————————
آنچه بر سر ما آمد هم همين بود.

براي اينکه ياد اين بيافتيد، اظهار نظر روزنامه جمهوری اسلامی درمورد لباس زیر بانوان ایرانی را از اينجا بخوانيد و اين هم تصويري از يک گورستان ناشناس!!.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

مي‌دونستي؟

Irish coffee is made with whiskey.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

مغز ?ندقي
من چرا بمب اتمي نداشته باشم وقتي تو داري؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

امروز
امروز يک شنبه است و من شنبه ه?ته بعد تا?ل دارم.
امروز يک شنبه است و من از ?رط خستگي کاملا بي حوصله‌ام.
امروز يک شنبه است و پروژه‌هاي درس شناسايي سيستم من نانوشته است.
امروز يک شنبه است و 2 روز ديگر آخرين مهلت پروژه ديجيتال من است.
امروز يک شنبه است و از درون خسته‌ام.
امروز يک شنبه است و من در شرکت بالاخره صدايم در آمد که همه کارها را نبايد من بکنم.
امروز يک شنبه است و من هنوز تمام نشده‌ام.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Expreinced Engineer in the Field of Murphy’s Law
کار!

بريدم! بسه! بسه!

اوه ديروز ETS نامه داده و سي‌دي و نمونه‌سوال … پس ما ثبت نام شده‌ايم در تا?ل((: من امروز رسيدم خانه.

اين چند روز، من ابدا ?رصت اين را نداشتم که به اين سوالي که در ذهن‌ام بود ?کر کنم و دنبال جوابي برايش بگرم… سوال اين بود: ” براي چي داري اينطور خودت را خ?ه مي‌کني؟ “

Balatarin

وبلاگی No Comments »

از الميرا
اگه سرت رو از زیر اون پتوی سیاه کل?تی که توش خزیدی بیاری بیرون، میبینی که دنیا به روشنای کورسوی شمع تو هیچ احتیاجی نداره …

Balatarin

وبلاگی No Comments »

يک شخصيت بسيار مهم و با سوات : در۲۵ سال پيش ، تل?ن همراه اصلا وجود نداشت ولى امروز در کشور سه ميليون و۵۰۰ هزار تل?ن همراه داريم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

.:: Persian OCR finishes ::.
دونده از ن?س ا?تاده بود. دونده خسته‌ي خسته، به تنها چيزي که ?کر مي‌کرد ايستادن بود. خط پايان نزديک و دونده به تنها چيزي که ?کر نمي‌کرد اول شدن بود. موسيقي مي‌کوبيد

IT’S FINAL COUNT DOWN

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آه اي خواب، اي يگانه‌ترين يار!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS