وبلاگی No Comments »

بي‌بي‌سي: روبرتو بنينی درباره جنگ عراق ?يلمی طنز آميز می سازد

Balatarin

وبلاگی No Comments »

بد برنامه‌نويسان
از مزاياي Lit. Review ، گزين‌گويه پيدا کردن است:

Computers are wonderful at truning good scientists into bad programmers.

-Chris Langton

پ.ن: حالا ما که ساينتيست خوبي هم نيستيم چي مي‌شيم؟

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سخن روز
امروز جمله‌ي جالبي شنيدم حي?‌ام آمد اينجاي ننويسم‌اش

من خيلي کانسرن هستم براي چيز.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Ideas
من اين رابطه کي?ي را را در تز ?وق‌ليسانس اين ديدم:
Adaptability × Optimality >= Environmental Complexity
از نظر من رابطه زير کامل‌تر است
Adaptability × Optimality × Robustness >= Environmental Complexity
حتي رابطه زيري از آن هم کامل‌تر است
Adaptability × Optimality × Robustness = Overall Complexity

Balatarin

وبلاگی No Comments »

WSC9
اينجا مطلبي راجع به اين* نوشتم.

* 9th Online World Conference on Soft Computing
in Industrial Applications

Balatarin

رامين دات ac دات آي‌آر

وبلاگی No Comments »

صفحه‌شخصي‌دار شدم روي سايت دانشگاه!(:
اينجاست http://saba.kntu.ac.ir/eecd/people/Mehran

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ت?لدم و شروع جنگ 8 ساله مبارکه.

Balatarin

دوشنبه همگي امروز

وبلاگی No Comments »

دوشنبه همگی امروز
يکي بود يکي نبود، روزگاري بود که حر? زدن جرم بود، زيستن ننگ، عشق ورزيدن گناه، دوست داشتن وسوسه، راستي ممنوع، دروغگويي شغل رايج. اون زمونا حماقت پاداش داشت و هرچه نادان‌تر ارجمندتر بوديم. اينطور بود Expected value اجتماع به سمت سطل آشغال متمايل شد!

مي‌داني آن زمان ما زنده بوديم!
———————————————
رسالت: کدام اندیشمند در زندان است؟
رسالت در ياداشتي با اشاره به تيتر اول روزنامه ديروز ايران كه به نقل از رئيس جمهور آورده بود: انديشمندان نبايد براي بيان عقايد در زندان بمانند، تصريح كرده است: هر كس، ابتدائا، اين تيتر را ببيند از خود سئوال مي‌كند ، اكنون چند انديشمند به دليل بيان عقايد خود در زندان به سر مي‌برند؟ اين سئوال ، پرسش ديگري را در ذهن تداعي مي كند و آن اينكه؛ مگر جمهوري اسلامي يك نظام قرون وسطايي است كه انديشمندان خود را به صر? بيان عقايد زنداني مي‌كند؟! تا آنجايي كه ذهن جامعه ما ياري مي كند حتي يك زنداني را نمي توان نام برد كه به جرم بيان عقايد در زندان باشد. اگر آقاي رئيس جمهور كسي را سراغ دارند بايد در آن نشست نام مي بردند و ياد او را گرامي مي داشتند. پس چنين نسبتي به نظام آن هم ا سوي شخصيتي چون خاتمي يك ج?اي آشكار است. سئوال اين است كه چرا چنين بي مهري و ج?ايي صورت مي گيرد؟ تنها ?رد هتاك و ?حاشي كه برخي مدعيان معتقدند او به دليل بيان عقايد در زندان است، آقاي هاشم آقاجري است كه آن هم، اكنون، در بيرون زندان به سر مي برد. وي در يك دادگاه صالحه محاكمه شده و به اتهام اهانت به دين، مجرم شناخته شده است. جناب آقاي خاتمي! آيا اين حر?ها از جنس بيان عقايد است؟ آيا اهانت به دين نوعي عقيده است كه بايد محترم شمرده شود؟! جناب آقاي خاتمي چرا چنين بي مهري به نظام بايد از سوي شما صادر شود؟ آيا اصل 121 قانون اساسي جزء اصول قانون اساسي كشور نيست؟ چرا حر?ي مي زنيد كه نقض آشكار اين اصل كليدي است؟ اين نوع اظهارات نپخته و نسنجيده در چنين اجتماعاتي ?ردا توسط بدخواهان و محا?ل به اصطلاح حقوق بشري به عنوان يك مدرك عليه نظام مورد استناد قرار مي گيرد.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اگر من هم در آن موقعيت بودم آدم مي‌کشتم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

يکي نوشته بود اينو:

Niche Selection
Biologists often work on the tacit assumption that natural organisms passively adapt to the requirements of their environment. Waddington and other authors have suggested, on the other hand, that populations of organisms can play an active role in “selecting” the niches they inhabit. In a series of simulations I have shown how niche selection can facilitate artificial evolution. This work suggests that evolution may be less powerful than Darwinians (and computer modelers) sometimes lead us to believe. Biological evolution only solves problems which are in some way pre-adapted to the capabilities of a population. Maybe it is not reasonable to expect computer models to do better.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS