وبلاگی No Comments »

قانون مر?ي در مورد ايده
اگر امروز ايده اساسي‌اي به ذهن‌ات رسيد که از خوشحالي ذوق مرگ شدي، در کمتر از 2 ه?ته مي‌?همي که ايده‌ات قبلا کش? شده است و تاريخ اين کش? به بيش از 2 سال پيش بر مي‌گردد. کار جديد تو تنها اين است که همان ايده را با تغييرات بسيار جزئي ارائه کني.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Auschwitz


اين ريل قطار مثل همه ريل‌هاي قطار ديگر به نظر مي‌آيد، اما مسا?راني که بر روي‌اش حرکت مي‌کردند به سمت کوره‌هاي آدم‌پزي و اتاق‌هاي گاز مي‌ر?تند. اين ريل قطار اردوگاه آشويتز است که قطارهايش هيچ وقت در مسير برگشت مسا?ر سوار نمي‌کردند. اين يادگار اوج توحش انساني قرن 20 و قدرت حيواني ?اشيست‌هاست. آنهايي که ?قط براي خودشان حق زندگي، آزادي، حکومت و بهره‌مندي قائل هستند. بشريت هر سال روز 27 ژانويه را گرامي‌ مي‌دارد تا هميشه يادمان باشد که ?اشيست چيست.
يادمان باشد!
——
اين عکس را من نگر?تم اما وقتي او گر?ته است مثل اين است که من گر?ته باشم(; البته متاس?انه من اسکنر نداشتم و از روي عکس، عکس گر?ته‌ام.

Balatarin

وبلاگی 1 Comment »

همون اپن که مي‌گ?تم:

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Admin Report
هاها… پس از لينوکس شدن سرور، ?وتوبلاگ‌ام راه ا?تاد به طور اساسي، سرويس دهنده‌اش pixelpost 1.3 است و به نظر ساده، قابل انعطا? و زيباست
خوشحالم(:

?وتوبلاگ‌ام در آدرس جديد: pblog.raminia.com

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سخن روز

stubble is se.xy

امروز خوانم و برايم جالب بود!
چند ن?ر هم تاييدش کردند…

Balatarin

وبلاگی No Comments »

آرزوهاي بزرگ
اين را براي تبرمرد مي‌نويسم و هر کسي که به عکاسي علاقه‌مند است.
مي‌تواني با يک Firmware هک شده، امکانات پنهان Canon 10D را از Canon 300D بگيري و 500 دلار سود کني!
اينجا را ببين براي Firmware و اينجا را ببين براي باقي کلک‌هايي که سر 300D سوار مي‌کنند.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

صلوات بر جدش
اين را جستجو مي‌کنم:
کاتب عشق
مي‌نويسد:
کاربر محترم، آدرس سایت وارد شده دارای کلمات غیر اخلاقی است و یا دارای کلمات غیر مجاز در URL میباشد.

That’s fu..ing outrageous


?قط همين مانده که توي دهان‌مان را هم بو بکشند که کلمه‌اي خلا? “سليقه” مردک نگ?ته باشيم!
پ.ن: آي‌اس‌پي من ?رارايانه است!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

تنها
سرماخوردگي‌ام داره خوب مي‌شه اما من احساس مي‌کنم از يک نظر ديگه در حال بيمار شدن‌ام! بايد از خانه بيرون بروم.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

نمايندگان خدا بر روز زمين
نماينده‌ي آن سوي آتلانتيک:

یکی از سخنگویان کاخ س?ید اعلام کرد که جرج بوش در این مراسم انجیل خانوادگی خود را هم به همراه خواهد داشت.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

سخن امروز
“گاهي به خودت، ?رصت شورش بده، در مقابل روزمرگي‌هاي خرد کننده‌اي که احاطه‌ات کرده.”

اين يک سخن نغز بود!!

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS