سخن‌گويان تهي هستند

روزگار من 10 Comments »

?کر مي کنم دليل اينکه نسل تحصيل کرده بعد از انقلاب از نسل مشابه پيش از انقلاب‌اش دموکرات تر است اين است که نه‌تنها صداي شاملو را شنيده که

گاهان آن كه مارا به حقيقت مي رساند ، خود از آن عاري است
….

بلکه هر روزه با آن زندگي کرده است…

Balatarin

18 تير مبارک

وبلاگی 2 Comments »

سالروز 18 تير را گرامي‌ مي‌دارم. چرا ما طوري ر?تار مي‌کنيم انگار 18تيري رخ نداده…. چرا؟

Balatarin

دروغ

وبلاگی 1 Comment »

عميقا عقيده دارم که در جامعه‌اي که دروغ تبديل به ارزش اخلاقي شده است دموکراسي ممکن نيست. در جامعه اي که در آن احترام به قانون جرم حساب مي‌شود و در ?رهنگ عامه عملي اشتباه است، نمي‌توان دموکراسي و حکومت قانون را انتظار داشت. در چنين جامعه‌اي رجوع به آراي عمومي هم نمي‌تواند نتيجه‌اي داشته باشد. عميقا عقيده دارم که با وضعيت ?علي جامعه ما استحقاق دموکراسي را ندارد و تنها کاري که مي‌شود برايش کرد ا?زايش آگاهي ?رد ?رد آدم‌هايش است. بهترين راه و موثرترين راه هم براي آن گسترش ?رهنگ علمي و پرسش‌گر است. بايد به بچه‌ها ياد بدهيم بپرسند چرا. بايد آدم‌هاي را به شک بياندازيم و راه پيدا کردن جواب را به آنها نشان دهيم. به کدام آدم‌ها؟! به هرکس که در زندگي روزمره مي‌بينيد. به همان آدم‌هاي همکلاسي، همکار، همس?ر…
بازهم مي‌گويم: در جامعه‌اي که دروغ گ?تن ارزشمند است ما آرزوي دموکراسي گسترده را به گور خواهيم برد …

Balatarin

دكتر رئيسي

فني 6 Comments »

دكتر رئيسي يك اختراع جالب كرده كه توي دنيا صدا كرده. ترانزيستور ساليتون كه تا 8گيگاهرتز تست شده و ادعا مي كنه كه خيلي بيشتر از اينها (200 گيگاهرتز) مي تونه پاسخ فركانسي داشته باشد.
به عبارت ديگه به اين فكر كنيد كه اگر 200 گيگا پاسخ خوبي باشه چه كامپيوترهايي مي شه باهاش ساخت… 60 برابر سريع تر از سريع ترين كامپيوتر الان.

A transistor based not on the customary sandwich of semiconductor layers but on a Josephson junction (itself a sandwich consisting of two superconducting layers separated by a thin film of insulating material) architecture, and involving not the gated flow of electrons or holes (the empty spaces left behind by electrons) but the controllable flow of tiny magnetic vortices, has been built and tested by Farshid Raissi, a scientist at the Toosi University of Technology in Tehran. Applied Physics Letters, 27 June 2005

دكتر رئيسي از باحال ترين استادهاي دانشكده برق خواجه نصير است. عكس اش را ببينيد .

Balatarin

به خودتان بياييد

وبلاگی 1 Comment »

مي‌دانيد که مهم‌ترين راه مقابله با ?اشيسم و پوپوليسم تقدس‌زدايي است؟

جالب است که اين با اين نوشته جادي هم‌زمان شد

راستي مي‌دانيد رقم رسمي مبتلايان به ايدز در ايدز در ايران به 33هزار ن?ر رسيده . اين هم يک تابوي ايراني! ضمنا رقم اصلي را خودتان با عمل ضرب در عدد پي يا دوپي بدست آوريد. در مورد اينجا صح?ه مربوط به ايدز مصمم‌تر شده‌ام.

Balatarin

عنايات الهي

روزگار من 2 Comments »

امروز يكي از برداران بسيار اساسي مسوول يك جاي خيلي مهم دانشكده به دو دختر دانشجوي ارشد ما كه در كنار پله نشسته بودند و لابد لبخند به لب داشتند گير اساسي داد و تهديد كرد كه به كميته انظباطي مي كشاند شان و با الفاظ ركيك به آنها توهين كرد. همه اين توهين ها به اين علت بود كه آنها زنده بودند و لابد زيباتر از آن آقا و روي سكوي كنار پله نشسته بودند و يك دختر نبايد موقعي كه ديده مي شود بنشيند و لبخند هم بزند .

صل علي محمد بوي فرشته آمد

Balatarin

Problem

وبلاگی 1 Comment »

?To PHP or To PhD

Balatarin

ص?حه اصلي جديد شد

مدیریت سایت 3 Comments »

ص?حه اصلي سايت را بعد از چند سال تغيير دادم و از اول طراحي کردم.
ببينيدش www.raminia.com

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS