گنبد سلطانيه، زنجان و ما

روزمره, روزگار من 2 Comments »

زنجان بوديم، دو روز خورديم و خوابيديم! گنبد سلطانيه در زنجان هست که مي گويند بزرگ‌ترين گنبد گلي دنياست. ما به ديدن‌اش نرفتيم اما از وقتي با ماشين از اتوبان رد مي‌شديم در حال حرکت در افق با تله عکسي ازش انداختم تا در تاريخ بماند(:.
گنبد سلطانيه

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS