رییس جمهوری

وبلاگی 5 Comments »

French Presidential Candidate
اگر این خانم رییس جمهور کشور شما بود که چه حسی داشتید؟ یک لحظه فرض کنید که شما ایرانی نبودید و رییس جمهور شما اتمی نبود و این خانم رییس جمهور کشور شما شده بود. چه حسی داشتید؟

به نظر شما این تفاوت ها جالب نیست و تامل بر انگیز؟ چرا ما اینگونه نیستیم؟ چرا ما اینگونه نمی خندیم؟

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS