یارم میایه دلدارم میایه…

وبلاگی 2 Comments »

Cheers Cheers

Balatarin

پیاده روی

وبلاگی No Comments »

این چند روزه کلی پیاده روی کردم, هم به خاطر اینکه دانشگاه خیلی بزرگه و هم به دلیل اینکه ماشین ندارم! به قول یکی از استادی ایرانی اینجا, این شهر برای آدم های پیاده طراحی نشده! فرض این است که همه یا ماشین دارند یا وجود ندارند.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS