شورت انتظامی

روزگار من 2 Comments »

اصل خبر یک شاهکار تمام عیار است:

«همزمان با اظهارات اين فرمانده نيروي انتظامي، محمد تقي رهبر يکي از اعضاي مجلس اعلام کرد که: “يکي از ‏مراکز فساد، تالارهاي عروسي هستند”

فرمانده اماکن نيروي انتظامي با تائيد استقرار ماموران زن نيروي انتظامي در استخرهاي زنانه از آنان با عنوان ‏‏”عوامل انتظامي” نام برده و گفته که: “عوامل انتظامي با حضور در محيط هاي زنانه از جمله استخرها بر ‏رعايت‎ ‎ضوابط نظارت مي‌كنند”. وي علت اسقرار ماموران زن در اماکن ورزشي زنان را “گزارش هاي مردمي بر سوءاستفاده برخي از اماكن ‏زنانه” برشمرد و گفت که اماکن ورزشي زنان تا قبل از استقرار ماموران زن نيروي انتظامي به “محيط هاي ‏ناامن” تبديل شده بود.»
روز آنلاین – فهرست “ممنوع ها” بر “مجازها” پيشي گرفت – پنجشنبه 8 آذر 1386 [2007.11.29]

به امید خدا تا پایان دوره الف نون ماموران انتظامی داخل شورت ملت هم مستقر می شوند که این مکان هم به محیط امنی تبدیل شود چون گزارش های مردمی بر سوءاستفاده برخی از این اماکن خبر می دهد.

Balatarin

Left or Right

وبلاگی 4 Comments »

آیا شما موقع حرف زدن به کلمات دقت می کنید یا از دست تان برای رساندن منظور استفاده می کنید؟ نام ها را بهتر به خاطر می سپارید یا چهره ها را؟ ببینم نشسته بهتر فکرتان کار می کند یا خوابیده؟ بر اساس این پرسشنامه راست/چپ شناسی مغز، من 65% چپ مغز و 35% راست مغز محساب می شوم. امتحانش کنید. من که نشسته بهتر فکر کنم و در حال راه رفتن بهترتر، شما چطور؟

قسمت چپ مغز مسوول کنترل لغت دانی ، توجه به جزئیات و استدلال است. چپ مغزها در ریاضی و منطق بهتر هستند. اما راست مغزها در هنر، ورزش و خلاقیت بهتر هستند.

The left side of your brain controls verbal ability, attention to detail, and reasoning.
Left brained people are good at communication and persuading others.
If you’re left brained, you are likely good at math and logic.
Your left brain prefers dogs, reading, and quiet.

The right side of your brain is all about creativity and flexibility.
Daring and intuitive, right brained people see the world in their unique way.
If you’re right brained, you likely have a talent for creative writing and art.
Your right brain prefers day dreaming, philosophy, and sports.

Link: http://www.blogthings.com/areyourightorleftbrainedquiz/

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS