اینجا در دست تعمیر است

مدیریت سایت, وبلاگی 8 Comments »

در قسمت عکس ها تغییراتی دادم و در حال تعمیرات هستم. امیدوارم جواب بده تا خدا چی بخواهد!

Balatarin

گیاه خواران جهان به یاری بشتابید

وبلاگی 10 Comments »

ای گیاه خوران عزیز ای گوشت نخواران گرامی. به یاری بشتابید. برایم بگویید شما که گوشت نمی خورید پروتئین را از کجا تامین می کنید؟ اگر توفو نخواهیم بخوریم چه کنیم؟ چه توانیم خوریم؟ بگویید و ما  و جهانی را آگاه سازید. قارچ خوب است؟ لوبیا؟ دیگر چه اصلا زندگی بدون گوشت که قدر خوب است؟

Balatarin

شوالیه رنگین کمان

وبلاگی 1 Comment »

این چند هفته آن چنان سرم شلوغ شده که از همه کارهایم عقب ام. امروز رفتم دندان پزشکی خیر سرم فکر می کردم سر وقت آمده ام نگو دیروز و امروز را قاطی کرده ام و نزدیک یک ساعت دیر آمدم. وقتم باطل شد و مجبور شدم دوباره وقت بگیرم.

محمد جواد هم در این بین چند روزی آمده بود اورلندو. کلی به یاد روزهای خواجه نصیر خندیدیم و در کنارش خوش گذراندیم و البته او را به مقام شوالیه رنگین کمان منسوب نمودیم:

شوالیه رنگین کمان، عکس از مهسا

شوالیه رنگین کمان، عکس از مهسا

راستی که دوستی های قدیمی چقدر دلنشین اند.

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS