اگه من اینجا بنویسم کسی می خونه؟

وبلاگی, اینترنت 23 Comments »

یک سوال اساسی دارم اگه من اینجا بنویسم کسی می خونه؟ اگه می خونه آیا اون کسایی هستند که می خواهم بخوانند یا یک کسان دیگری هستند؟ آیا دنیا نسبت به اون روزی که این وبلاگ را شروع کردم آنقدر عوض نشده که نوشتن در اینجا بی معنی بشه؟

همین(:

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS