کارآمدی

وبلاگی Add comments

اگر مخابراتي هستيد شماره (۱) را بخوانيد، اگر کنترلي هستيد، شماره(2) را بخوانيد و در غير اين صورت شماره (3) را بخوانيد.

(1) فرض کنيد قرار است سيستم يک فرستنده گيرنده را طراحي کنيد. سر جلسه امتحان مخابرات نشسته‌ايد و سوال اين است که سيستم مخابراتي‌اي براي فلان کانال مخابراتي طراحي نماييد که نسبت سيگنال به نويز اينقدر باشد و نرخ‌خطاي اينقدر و غيره. اگر شما در مقابل چنين مساله‌اي، سيستمي طراحي کنيد که 50٪ خطا داشته باشد، به اين طراحي شما چه بايد گفت؟ سعي نکنيد با ادب باشيد، رو راست باشيد!

(2) فرض کنيد شما در آزمايشگاه کنترل خطي هستيد و قرار است يک کنترلر پي.آي.دي طراحي کنيد که گين مناسب و حد فاز خوبي هم داشته باشد و در ناحيه خطي يک موتور دي.سي براي کنترل سرعت بکار برود. اگر شما کنترلر طراحي کنيد که سرعت را کنترل نکند و صفر و قطب‌هاي سيستم شما تقريبا روي هم باشد، به کنترلر شما چه مي‌گويند؟ تعارف نکنيد، کلمه مناسب به کار ببريد! اگر اينجا سرباز خونه بود به اين چه مي‌گفتند؟

(3) فرض کنيد شما آموزگار يک کلاس هستيد که قرار است در آن آدم‌هايي که قرار است در مجموعه شما کار کنند (مثلا رفتگري کنند) را به همکاري تيمي و گروهي مشتاق کنيد و بازدهي کل مجموعه بالا برود. اگر بعد از 1 ماه کلاس شما خالي باشد، و يا بعد از پايان دوره نه تنها کسي از شاگردهاي شما به مطالب شما علاقه‌مند نشده باشد، بلکه همه موافق باشند که شما وقت‌شان را تلف کرده‌ايد به شما و شيوه تدريس شما چه مي‌گويند؟ رودبايستي ندارد، راحت کلمه مورد نظر را بگوييد!

————————————


ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که بيست و اندي سال است که قرار است از سر تا ته آن، از بچگي، آموزش و دبستان تا دبيرستان، از محل کار و کارخانه و اداره، از دانشگاه و تحصيلات عاليه آن انسان‌هاي متعالي، اخلاقي، متعهد، متخصص، علاقه‌مند، مسلمان، علاقه‌مند به کشور، باتقوا، شريف و راستگو و هزار چور چيز ديگه؛ تربيت کند، آموزش دهد، استخدام کند، پرورش دهد، پيشرفت دهد يا هزار جو چيز ديگه.
بعد از اين بيست و اندي سال چنين سيستمي، هيچ کدام از آن نتايج را بدست نياورده است و در مقابل، دقيقاً به عکس آنچه مي‌خواسته رسيده است!! دقيقا عکس!!! آه من کشته مرده تعهد جوانان مام وطن هستم که هرکسي بتواند مي‌خواهد از اين ديار برود و بهتر بگويم فرار کند! حالا فکر کنيد. به چنين سيستمي چه مي‌گويند؟ آيا کمتر از آزمايش کنترل خطي است ؟ از سرباز خانه چطور؟ از سيستم مخابراتي يا کلاس آموزشي‌مان؟

————————————

:: سخن نغز: خاک تو سر آمريکا و هرچي استکبار جهاني
:: سخنان نغز معادل آن: خاک‌بر سر نويز که هرچي سيگنال توي کانال مي‌ديم خراب مي‌کنه == خاک تو سر تضاد بين حد فاز و حد بهره == خاک تو سر اين تخته‌سياه که روش نمي‌شه درست نوشت.
::

Balatarin

One Response to “کارآمدی”

  1. ارزو نیکی Says:

    سایت خوبی دارید

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS