همه چیز صندلي است

وبلاگی Add comments

همه چيز سنگ است.
همه چيز سنگ است در برابر سخاوت پروردگار.

و تو آنجايي، آرام و صلح‌جو
آنجا كه زيباترين دوك دنيا هنوز
بدور پايه‌هاي صندلي پيچيده نشده است.

همه چيز دوك است، صندلي است.
همه چيز راز است.

++++++++++++
امروز از همين چيزهايي كه بالا نوشته بودم به عنوان شعر چاپ كرديم كه روي كارت‌هاي تزئيني قرار بگيرد تا روز 1 شنبه در خيره به فروخته شود. هاه! خدا بگويم چكارت نكند. مي‌دانم كه ناراحت مي‌شدي اگر ادامه مي‌دادم اما اگر به جاي تو سولوژن هم بود و 3 ساعت براي چاپ چيزي معطلم مي‌كرد شعر بارانش مي‌كردم… با شعرهاي آبدار… حيف كه ترسيدم برَنجي! يادم باشد نه گفتن محترمانه را دوباره ياد بگيرم.
پ.ن:امروز فرداي آن روز است كه پايم گرفت. امروز كه شعر چاپ كردم آن روزي نيست كه در استخر عضله‌ي پايم گرفت…ولي اين Blooger عادي نمي‌گذارد من نوشته‌ام را تبديل به نوشته ديروز كنم… خلاصه اينكه نوشته بالا مربوط به 7March است و نوشته پاييني اين مربوط به 6 March !

Balatarin

One Response to “همه چیز صندلي است”

  1. SEEKING LIFE » من ثابت می‌کنم Says:

    […] 2- همه چیز صندلي است Filed under: […]

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS