وبلاگی Add comments

ابراهيم نبوي در 28 مرداد:
نتیجه گیری اخلاقی: علت سقوط مصدق چیزی است شبیه از بین ر?تن انقلاب مشروطه، تبدیل انقلاب ایران به جمهوری اسلامی، نابودی جنبش اصلاحات و سایر وقایع سیاسی کشور.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS