وبلاگی Add comments

——————–
امروز برايم نامه آمده که شما بيش از 2 برابر ظر?يت از امکانات hosting است?اده کردين اگه تا 24 ساعت درست‌اش نکنيد، ساسپند مي‌شويد. من هرچه نگاه مي‌کنم مي‌بينم که چنين کاري نکردم اما control panel سايت که اين را مي‌گه. اگر از ?ردا اينجا رو نديديد بدونيد علت‌اش همينه.

UPDATE: بلاگر براي هر پست من يک ص?حه جدا مي‌ساخت و حجم اين کار چندين برابر حجم ذخيره‌سازي عادي‌اش هست. (34 مگ در برابر 4 مگ ). الان آن را حذ? کردم و درست شد.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS