وبلاگی Add comments

سخن روز
امروز جمله‌ي جالبي شنيدم حي?‌ام آمد اينجاي ننويسم‌اش

من خيلي کانسرن هستم براي چيز.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS