همه چیز جایابی قطب است!

وبلاگی Add comments

من قطب نزديک محور jw پيدا کردم!
سولوژن من را دعوا کرد که اينجا چيزي بنويسم! من هم بي‌انصافي نمي‌کنم و مي‌نويسم.

همه‌چيز Pole-Placement است، همه چيز صندلي‌است!
– تقديم به سولو و سهيل

Balatarin

One Response to “همه چیز جایابی قطب است!”

  1. SEEKING LIFE » من ثابت می‌کنم Says:

    […] مطالب مرتبط: 1- همه چیز Pole Placement است […]

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS