چرا PhD مي‌خواهي بگيري

لبخند بزن Add comments

دلايل‌ات مي‌تواند اين باشد:
1- مهم‌ترين دليل من خل و چل هستم. مخ‌ام تاب داره براي همين کشته مرده PhD هستم.
2- کار پيدا نمي‌کنم پس برم ادامه تحصيل بدم.
3- حال مي‌کنم به منم بگن “دکتر …”
4- بهم زن مي‌دن (شوهر مي‌دن) (اين گزينه ايراني‌سازي شده)
5- مي‌خواهم يک حقوقي داشته باشم همراه با امنيت شلغي…

براي اينکه تک تک موارد را دقيق متوجه شويد به وب‌لاگ دانشجويان ايراني در بريتانيا مراجعه کنيد. شير فهم مي‌شين.

البته اينها از ديدگاه خارجکي‌اش است. از ديديگاه داخلي براي پسرا مهم‌ترين موضوع سربازي نرفتن است و براي دختر‌ها همان خل و چل بودن!

Balatarin

8 Responses to “چرا PhD مي‌خواهي بگيري”

 1. saleh Says:

  راس می گی والا

 2. MAfshar Says:

  خيلي باحال بود. بخصوص دليلهاي ايرانيهاش

 3. SoloGen Says:

  نوشته‌ي اصلي را خوانده بودم. شوخي بود ولي به‌ترين شوخي‌ي ممکن نبود. دلايل خاص? ايراني‌هايي که نوشته‌اي هم حداقل از نظر من “مهم‌ترين” دليل نيست.

 4. Ramin Says:

  مهمترين دليل چيست؟

 5. SoloGen Says:

  خب! از نظر من دلايل کميت اسکالر نيستند که بتوان آن‌ها را مرتب کرد. چندين دليل دارد که ?کر کنم قبلا با هم در موردش حر? زده‌ايم. به هر حال سربازي آن‌قدر دغدغه‌ام نبود تا بعد از ديپلم ر?تم دانش‌گاه (نمي‌گويم مهم نيست، اما من زياد به‌اش ?کر نمي‌کردم.)

 6. SoloGen Says:

  خب،‌ حالا دلايل تو چه‌ها هستند؟ ?رار از سربازي؟

 7. Ramin Says:

  من خل‌ام!(:

 8. المیرا Says:

  ببین! من خل و چل هم بودم(خیـــــــلی!)، ولی مرتکب این خبط نشدم! چون از همه مهمتر اینه که درس خوندن تو ایران، اعصاب پولادین ? سروکله زدن با اساتیذ بعضاً (99.99%) نا?هم اینجامونده (یه جور بار “ترشیدگی” داره!!!) رو داره که من همشو تو دوره لیسانس و ?وق خرج کرده بودم…..

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS