به خودتان بياييد

وبلاگی Add comments

مي‌دانيد که مهم‌ترين راه مقابله با ?اشيسم و پوپوليسم تقدس‌زدايي است؟

جالب است که اين با اين نوشته جادي هم‌زمان شد

راستي مي‌دانيد رقم رسمي مبتلايان به ايدز در ايدز در ايران به 33هزار ن?ر رسيده . اين هم يک تابوي ايراني! ضمنا رقم اصلي را خودتان با عمل ضرب در عدد پي يا دوپي بدست آوريد. در مورد اينجا صح?ه مربوط به ايدز مصمم‌تر شده‌ام.

Balatarin

One Response to “به خودتان بياييد”

  1. MAfshar Says:

    سلام
    به نظر من هم يک ص?حه مستقل باشه خيلي بهتره. ولي من چون وبسايت ندارم مجبورم تو همون بلاگ بذارم. با اين حال پيشنهادت رو مشتاقانه قبول مي‌کنم و همون طور که گ?تم ?علا با ه?ته‌اي يک بار شروع مي‌کنم. من مطالب رو برات مي ?رستم و تو لط? کن بذرا تو وبسايت. من هم بهش لينک مي دم و به دوستاي ديگم هم ميگم بهش لينک بدن. براي طراحي تمپليت هم اگه کمکي از دستم برمياومد انجام مي دم.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS