دروغ

وبلاگی Add comments

عميقا عقيده دارم که در جامعه‌اي که دروغ تبديل به ارزش اخلاقي شده است دموکراسي ممکن نيست. در جامعه اي که در آن احترام به قانون جرم حساب مي‌شود و در ?رهنگ عامه عملي اشتباه است، نمي‌توان دموکراسي و حکومت قانون را انتظار داشت. در چنين جامعه‌اي رجوع به آراي عمومي هم نمي‌تواند نتيجه‌اي داشته باشد. عميقا عقيده دارم که با وضعيت ?علي جامعه ما استحقاق دموکراسي را ندارد و تنها کاري که مي‌شود برايش کرد ا?زايش آگاهي ?رد ?رد آدم‌هايش است. بهترين راه و موثرترين راه هم براي آن گسترش ?رهنگ علمي و پرسش‌گر است. بايد به بچه‌ها ياد بدهيم بپرسند چرا. بايد آدم‌هاي را به شک بياندازيم و راه پيدا کردن جواب را به آنها نشان دهيم. به کدام آدم‌ها؟! به هرکس که در زندگي روزمره مي‌بينيد. به همان آدم‌هاي همکلاسي، همکار، همس?ر…
بازهم مي‌گويم: در جامعه‌اي که دروغ گ?تن ارزشمند است ما آرزوي دموکراسي گسترده را به گور خواهيم برد …

Balatarin

One Response to “دروغ”

  1. siavash Says:

    ریا یکی از بزرگترین بدبختیهای ماست که اصلا ادما از بچگی یاد می گیرن که برای راحت تر زندگی کردن باید دروغ بگن و خودشون رو اونجوری که مردم می خوان معر?ی کنن…یکی از دلیلاش (حالا نه تنها دلیلش) اینکه ?کر ادما…مثله ?رهنگ مون حالت ارمان گرایی داره…زودی عاشق می شیم…در حالی که نه مجنون واقعی هستیم. نه لیلی مون واقعیه. این ارمان گرایی ارزشه…ولی بخاطر مسایل روز مره زندگی ادما نمی تونن به طور ثابت ن?ع های ارمانی عمومی تر رو به ن?ع های حتی م?ید شخصی ترجیح بدن…ولی اجتماع هنوز ازمون ارمان هاشو می خواد…و ماهم تسلیمش می شیم ولی در حد حر? ?قط…در حد ریا.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS