18 تير مبارک

وبلاگی Add comments

سالروز 18 تير را گرامي‌ مي‌دارم. چرا ما طوري ر?تار مي‌کنيم انگار 18تيري رخ نداده…. چرا؟

Balatarin

2 Responses to “18 تير مبارک”

  1. jadi Says:

    سلام. خب منهم شخصا ناراحت مي شم که چرا 18 تير هيچ خبري نمي شه ولي هميشه اين رو هم در ذهن دارم که شخصا علاقه اي ندارم انرژي ام رو بذارم روي 18تير و بزرگداشت خاطره يک حادثه. بهتره کار ريشه اي تري بشه. بهتر کار بشه براي مسائل واقعي. اگر قرار است کل ا?تخار جنبش دانشجويي ايران 18 تيري باشه که توش يک شب خوابگاه به خاطر بلاهت نيروي انتظامي شلوغ شد و بعد دو روز جريان ادامه پيدا کرد و بعد ديگه تعطيل شد، همون بهتر که بگيم جنبش دانشجويي نداريم.

  2. Betsy Says:

    chera ino migi?kam tarsootar shodim?dige chi az in behtar

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS