سخن‌گويان تهي هستند

روزگار من Add comments

?کر مي کنم دليل اينکه نسل تحصيل کرده بعد از انقلاب از نسل مشابه پيش از انقلاب‌اش دموکرات تر است اين است که نه‌تنها صداي شاملو را شنيده که

گاهان آن كه مارا به حقيقت مي رساند ، خود از آن عاري است
….

بلکه هر روزه با آن زندگي کرده است…

Balatarin

10 Responses to “سخن‌گويان تهي هستند”

 1. Betsy Says:

  اما چه طور به اين نتيجه رسيديد؟

 2. Ramin Says:

  چطور؟ يعني ?رايند مغزي چي بود؟ نمي‌دانم

 3. Betsy Says:

  آري = عاري؟ يا همون آري؟!

 4. Ramin Says:

  آري ديگه … آري يعني تهي، بدون آن.

 5. Betsy Says:

  اما ?كر كنم اوني كه حنظور شماست،با عين باشه! مگه تو مايه هاي عريان و اينا نيست؟

 6. Betsy Says:

  اما ?كر كنم اوني كه منظور شماست،با عين باشه! مگه تو مايه هاي عريان و اينا نيست؟

 7. Ramin Says:

  آره(:

 8. siavash Says:

  sallaam mersi, eftekhar dadin ye commentam barat gozashtaam bara Post LIE

 9. Betsy Says:

  bebin up date kon,badesham sare maro beshkan!

 10. میشولک Says:

  چرا آپدیت نمی شه؟!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS