سياست چيز بسيار پسنديده‌اي است: هسته‌اي است

روزگار من Add comments

وزير جديد علوم که جاي دکتر معين مي‌نشيند يک نابغه است. در تبه‌کاري لابد!

Balatarin

One Response to “سياست چيز بسيار پسنديده‌اي است: هسته‌اي است”

  1. محّمد حسین دارایی Says:

    سلام آقا رامین. راستش من یکی دو ماهی میشه دارم با پیکسل پست کارمی‌کنم و توش خیلی ?نّی شدم. راستش اوّل خیلی تشکّر می‌کنم که چنین چیزی توسّط شما و همکارانتون خلق شده و دوّم هم می‌خواهم چند تا ایرادی که به چشمم خورد رو بازگو کنم.

    1) اینکه چرا در همه‌ی قالبها طول عکسها 600 پیکسل در نظر گر?ته شده است؟ به نظر? من 600 تا کم است و این مقدار بهتر است در بعضی قالبها به 750 پیکسل برسد. ( برای 750 دلیل دارم)

    2) اینکه امکان آرشیو بندی کمیدارد. برای مثال من می‌خواهم در ص?حه‌ی آرشیو خودم. لیستی از نام عکسهیایی که تابحال ?رستاده‌ام را قرار دهم و نه عکس کوچک آنها را. برای این کار کدی در نظر گر?ته نشده است و در کل تگهای این برنامه‌ی پیکسل پوست خیلی کم است نسبت به آن چیزی که باید و شاید.

    با عرض تشکّر و قدردانی :)

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS