حماقت ?ارسي‌زبان

لبخند بزن Add comments

?رهنگستان ادب ?ارسي ايده ترکونده: نماديس به جاي JPEG!!!

پيشنهاد مي‌کنم که ?رهنگستان به دنبال واژه‌هاي معادل کيلو گرم، سانتي متر و ايزو9002 هم بگرده تا همه چيز براي دولت اسلامي حاضر باشه.

Balatarin

4 Responses to “حماقت ?ارسي‌زبان”

 1. SoloGen Says:

  اي بابا …

 2. لرد شارلون Says:

  خریت نه تنها عل? خوزدن است…

 3. جادي Says:

  اها خيلي بانمک بود ! من تا حالا امتحان نکردم که آيا توي ويندوز مي شه يک ?ايل داشت با پسوند ?ارسي و بعد اون رو اساين(!) کرد به يک برنامه مثل اي.سي.دي.سي. يا نه ! ولي قبول کنين باحاله ديگه : نماديس.MyBirthday

 4. Ramin Says:

  تازه برای mp3 هم گ?ته‌اند آوا3 !!!!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS