زنان تهران

روزگار من Add comments

پيشنهاد مي‌کنم عکس زنان تهراني را از گالري نوشين نجفي ببنيد.

Women of Tehran: Photo Gallery

Balatarin

3 Responses to “زنان تهران”

  1. ata Says:

    از کنتن باشم

  2. چواد Says:

    سلام این گلریت که کار نمی کنه

  3. Ramin Says:

    به جواد: گالری خانم نجفی بر روی سایت Photoagency-ir.com است که در حال حاضر در دسترس نیست. گمان می کنم الان مشکل سرور پیدا کرده. بعدا سر بزنید بهش

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS