سوال امروز

وبلاگی Add comments

سوالي برايم پيش آمده. آيا دليل ساخته نشدن کلمات جديد در ?ارسي به دليل ننوشتن صداها (واول) در دست‌خط ?ارسي نيست؟ آيا اگر رسم‌الخط مت?اوتي (مثلا لاتين) مي‌داشتيم نمي‌توانستيم آسان‌تر کلمات جديد بسازيم؟

مثلا من اگر بخواهم به شما بگويم که احمدي‌نژاد به دکترين مي‌گويد دکتر اي ين، آيا نوشتار من به اندازه خود رئيس جمهور مضحک نخواهد بود؟

Balatarin

2 Responses to “سوال امروز”

 1. خنگ خدا Says:

  هووم! دیدگاه جالبی است.
  میرزا ملکم خان ایرادی که به خط عربی که ما بکار می‌بریم گر?ته این بود که می‌گ?ت نخست باید ?همید و دانست و آنگاه خواند! یعنی اگر من بنویسم “کرم” هیچ برداشتی از این واژه نمی‌توان کرد. خواننده باید این واژه را در جمله یا عبارت ببیند تا بتواند آن را بخواند (صر?نظر از معنی مت?اوت و تنها برای خواندنش)! آیا منظور “کرم دست” است یا “کرم خاکی” و یا “کرم آبکاری” و یا “کرم و بخشش”.
  در چنین شرایطی ساختن واژه‌های تازه دشوارتر است زیرا که باید هم معنی و هم چگونگی خواندن آن را یاد گر?ت و یاد داد. به همان دلیلی که در کتاب‌ها همیشه مجبوریم برای درست خواندن نام‌های بیگانه پانویس بگذاریم و آن نام را با ال?بای لاتین بنویسیم.

  پ.ن.۱ جایی خواندم هنگامی که واژه‌ی هواپیما به جای طیاره پیشنهاد شده بود مانند همیشه مردم در برابر تغییر مقاومت می‌کردند و این واژه را بکار نمی‌بردند. تا جایی که نویسنده‌ی نامداری همچون دهخدا واژه‌ی تازه را به ریشخند گر?ته بود. اما گذشت زمان کار خودش را کرد و اکنون واژه‌ای جا ا?تاده است.

  پ.ن.۲ شاید برایت جالب باشد بدانی که تاجیکان به جای “اعتصاب غذا” واژه‌ی زیبا و ?ارسی “گرسنه نشینی” را بکار می برند.

 2. خنگ خدا Says:

  شک کردم که دهخدا بود یا صادق هدایت که واژه‌ی هواپیما را ریشخند کرده بود!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS