کتابچه راهنماي بچه‌داري

وبلاگی Add comments

مي‌دوني بزرگ‌ترين مشکل پدر مادرها چيه؟ اينه که خط توليد خدا User Manual چاپ نمي‌کنه و پدرمادرها مجبور مي‌شن مسالهCoevolution رو حل کنند.

Balatarin

6 Responses to “کتابچه راهنماي بچه‌داري”

 1. SoloGen Says:

  حالا چرا co-evolution؟

 2. Ramin Says:

  خوب چون هم بايد خودشان Evolve بشن هم بچه‌شان.

 3. SoloGen Says:

  هممم … آها! من فکر کردم مشکل پدر و مادرها پیش از تولید بچه منظورت بوده است که به نظر مساله‌ای تقریبا single agent می‌آید (به فرض این‌که پدر و مادر خودشان کلا یک عامل باشند به نام والدین. البته می‌توان این مساله را به صورت‌های دیگری هم دید … !)

 4. Ramin Says:

  ((: نه منظورم بچه‌داري بود… اگه تو فاميل 1 دفعه چندتا از پسرخاله دخترخاله‌ها بچه‌دار شده بودند بچه‌داري را با بچه‌دار شدن اشتباه نمي‌گرفتي … هر کدام را که نگاه مي‌کنم ياد تکامل توام مي‌افتم(:

 5. SoloGen Says:

  ببینم، هممم … تو که عاقلی، نه؟!

 6. Ramin Says:

  آره بابا((:

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS