يا علي گفتيم و عشق آغاز شد

وبلاگی Add comments

خودتان قضاوت کنيد

yali

قبل از قضاوت پاياني اين را هم ببينيد

Balatarin

3 Responses to “يا علي گفتيم و عشق آغاز شد”

  1. SoloGen Says:

    خب! اینا با اونا فرق دارن. دو نحله‌ی مختلف‌اند. حالا باید از اونا خواست که از اینا کمک بخوان تا گره‌شون رو باز کنن!

  2. امین Says:

    رمالی و فالگیری همینطوریش بد هست حالا چه برسه به اینکه طرف ادعا می کنه از قرآن هست!

  3. gheshgheregh Says:

    چه جالب !روي کارت عروسي صادق هم اين شعر نوشته شده بود نکنه…!؟

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS