سخن روز

وبلاگی Add comments

A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

– Joseph Stalin

Balatarin

3 Responses to “سخن روز”

  1. حمید رضا Says:

    به هرحال یک میلیون مرگ هم اگرچه امار است اما به همان نسبت نیز تراژدی…

  2. Ramin Says:

    البته استالين (گوينده سخن) نظر متفاوتي داشته…

  3. حمید رضا Says:

    نظر خفن با سبک اعتراضی در چاله میدان: استالین اگه چیزی حالیش بود، اون بلا به سر شوروی نمیومد!! :)

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS