نتيجه نبرد پرتغال و هندوانه!

وبلاگی Add comments

Portugal !

Balatarin

4 Responses to “نتيجه نبرد پرتغال و هندوانه!”

 1. SoloGen Says:

  هندوانه! هاها! تاحالا تشبیه‌اش را نشنیده بودم.

 2. جير جير ک Says:

  این عکس را خودتون گرفتین؟پرتقالش تو سرخه؟

 3. Ramin Says:

  نه عکس از من نیست…. اما بعید نیست تو سرخ باشه(:

 4. مهدی Says:

  اصل پرتقال

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS