امروز چقدر هوا ابری بود

وبلاگی Add comments

اول تابستان آنقدر این آزمایشگاه ما گرم بود که من ازش فراری بودم. یک کولر کوچک هم گذاشته بودن داخل‌اش که بیشتر دم کند! حالا یک کولر گنده‌بک گذاشته‌اند بیرون پنجره برای یک اتاق 6 در7 ! فعلا در حال یخ‌زدن‌ام!

Balatarin

One Response to “امروز چقدر هوا ابری بود”

  1. Mafshar Says:

    تو آزمايشگاه چي بودي؟

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS