خبرهاي جديد

روزمره, روزگار من Add comments

خبرهاي جديد مي‌گه که چين در سال گذشته 92 ميليون گردش‌گر داشته.

الف‌نون گفته که تا آخر سال 14 ميليارد دلار درآمد نفتي خواهيم داشت.

شهرداري تهران براي همه نوزادان تهراني که از اين ماه متولد مي‌شوند، حساب بانکي باز مي‌کنه (از پول نفت)

شهردار تهران گفته که انتخابات شوراها نبايد سياسي شود (اين اعتراف به اين است که انتخابات يک موضوع اقتصادي است)

براي ويزا گرفتن از چين بايد به ازاي هر يک روز 100 دلار در حساب‌ات باشد. اگر فرض کنيم به طور متوسط هر گردشگر 10 روز در چين مي‌ماند درآمد توريسم چين در سال گذشته 92 ميليارد دلار خواهد بود. اين فقط در آمد توريسم است!

تيم پارس و رسکويک requake خواجه نصير در مسابقات ربات‌هاي شهري به ترتيب اول و دوم شدند!

Balatarin

One Response to “خبرهاي جديد”

  1. حامد Says:

    تازه اگه هم توریستا همه رو خرج کنن میشه سالی 70 دلار برای هر چینی. زیاده؟! (اگه ما هم الکی بگیم دیوار زندان قصر از ماه دیده میشه گردشگرا میان؟)

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS