دوستانم را می خواهم

وبلاگی Add comments

۵ دقیقه مانده که آزمایشگاه شروع بشود و من خیر سرم مسوول آزمایشگاه هستم. دلم برای گپ زدن با دوستان ام تنگ شده. دوستانی که سال ها با هم بودیم و همدیگر را می شناسیم. هفته تقریبا تمام شده و آخر هفته هوس دور هم جمع شدن با یاران قدیم را کردم. وقتی این ور دنیایی هرچند اینترنت و تلفن هست اما مشکل اختلاف ساعت حل نشده. زنگ بزنم پسره خوابه یا گرفتار!

Balatarin

4 Responses to “دوستانم را می خواهم”

 1. آرماتیلّ Says:

  procrastination تا به کجا؟!‌ (;

 2. SoloGen Says:

  من هم گاه و بی‌گاه بدجوری هوس جمع قدیمی‌مان را می‌کنم!

 3. Hamed Says:

  آخ گفتی. یه گپ با دوستان قدیمی بدون فکر کردن به مشکلات دیگه. یاد بستنی خوردن های پایا افتادم!!

 4. محمد Says:

  دیگه زندگی حرکت میکنه و دوستای نو باید پیدا کنی گرچه جای خالی دوستای قدیمی رو سخت میشه پر کرد

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS