خواب و واقعیت

فیلم, وبلاگی Add comments

به تازگی فیلم Stay (بمان) را دیدیم و برایم بسیار جالب بود. در اینجا می خواهم درباره یک ویژگی جالب آن بنویسم و داستان را تعریف نمی کنم اما اگر فیلم را ندیدید باید بگویم که خواندن خط های بعدی خطر لو رفتن داستان را همراه می آورد. با اینکه داستان و نحوه ارائه آن در این فیلم کاملا متفاوت و جدید بود اما من این فیلم را کنار فیلم های Eternal Sunshine of the Spotless Mind و Vanilla Sky قرار می دهم که هر کدام به نوعی “رویا” را به تصویر می کشند. همیشه برایم سخت بوده خواب هایم را توصیف کنم اما این فیلم ها به طرز جالبی این کار را می کنند و توصیف تصویری آن ها از خواب هر چه بیشتر با آنچه تجربه میشود نزدیک می شود. نمی دانم که فقط به دلیل پیشرفت گرافیکی است یا اینکه دانسته های “علوم شناختی” نیز به این کمک کرده است. فیلم Stay از این دیدگاه در نظر من شاهکار بود. من این فیلم را دوبار دیدم و بار اول گویی واقعا به خواب رفته بودم و رویایی دیده بودم و در انتها از خواب بلند شدم. گیج و منگ خواب! بار دوم که تماشا کردم اش بسیار از صحنه های تحسین می کردم.

Balatarin

One Response to “خواب و واقعیت”

  1. Ramin Says:

    آزمایش می کنم… آزمایش می شود… بخش نظرات آزمایش می شود.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS