مجلس پارتی لهو و لعب

جامعه, روزگار من Add comments

خبر روز این بود:

۳۱ دختر و ۳۶ پسر در جشنی در شمال شهر تهران توسط کلانتری ولنجک شبانه بازداشت شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، این دختران و پسران در “مجلس پارتی لهو و لعب” در خیابان مقدس اردبیلی شرکت کرده بودند.
به گفته این پایگاه، ماموران پلیس بر اساس اطلاع “مخبران محلی” از این مهمانی با خبر شدند.

به یاد فیلم پرسپولیس می افتم و اینکه می گفتید دیگر آن روزها گذشته. بله گذشته و دور از دست من و شما “مخبران محلی”، که قبلا اختراع شده بودند، مزایا دریافت می کنند. در امریکا هم این مخبران محلی وجود دارند اما اینجا وظیفه شان لو دادن تبهکاران و قاچاقچیان و قاتلان است نه سرک کشیدن در دل مهمانی همسایه ها که مبادا کسی قر داده باشد یا نوشیدنی ای نوشیده باشد.

Balatarin

One Response to “مجلس پارتی لهو و لعب”

  1. meisam Says:

    با سلام ممنون میشم با ایمیلم تماس بگیرین

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS