بازهم خبر می رسد

جامعه Add comments

رئیس‌پلیس استان فارس، از دستگیری ۷۵ دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در غرب شهر شیراز مرکز استان فارس، خبر داد.

این‌برای دومین‌بار در هفته‌های اخیر است که پلیس براساس آن‌چه که آن را «ارتقای امنیت اجتماعی» اعلام کرده است، اقدام به دستگیری جوانان می‌کند.

Balatarin

One Response to “بازهم خبر می رسد”

  1. محمد Says:

    ارتقا شدیم خفن.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS