فیلم بینی و یادگیری

فیلم Add comments

دیشب چون مهسا خوابش برده بود و من بی خوابی به سرم زده بود، تصمیم گرفتم یکی از فیلم های روی هادر را ببینم به نام “چشم قرمزred eye” (Red Eye). کاملا معتقدم که فیلم مزخرفی بود. از همان فیلم هایی که خوراک شبکه سه است برای تحلیل ضد امریکایی… دختری خیلی خوب ، کالج رفته، ورزشکار لاغر شخصیت اول داستان است. او مدیری است در هتلی پرستاره در شهر میامی فلوریدا. مانند نیویورک یازده سپتامبری یک روز روشن در پارکینگ مورد تجاوز قرار گرفته و از آن زخمی بر روی سینه اش مانده است. در هواپیما توسط یک پسر خوش تیپ که همکارانش با زبان روسی صحبت می کنند تهدید می شود که با تروریست ها همکاری کند یا اینکه پدرش را می کشند. دختر هم با خودش عهد کرده که هرگز نگذارد دیگر مورد تعدی قرار بگیرد مانند یک سرباز قدرتمند امریکایی با تروریست ها مبارزه میکند و خیلی هم مهربان و دلسوز است. از اینکه تروریست ها می خواهند وزیر جدید و خیلی مقتدر امنیت امریکا را با خانواده اش بکشند خیلی ناراحت می شود. ماجرا به خانه ی پدری دختر یا همان سرزمین اش کشیده می شود. پدر از ضربه مرد مهاجم بی هوش است و دختر با او چنان درگیر می شود گویی خودش هم تروریست است. چنان محکم می زند که کفش پاشنه بلندش در بدن مهاجم فرو می رود! در آخرین لحظه ناگهان مهاجم غلبه می کند اما پدر که ناگهان بیدار شده سر می رسد و مثل یک امریکایی خوب که تفنگ دارد مهاجم را در خانه اش می کشد. در این جدال دختر هم این جمله تکراری را می گوید تو مرا هرگز در خانه ام نمی توانی بکشی… کلیشه ای که امریکایی ها خیلی به آن اعتقاد دارند در حالی که تا به حال در خانه شان نجنگیدند . وزیر امنیت امریکا هم با چند ویژگی مشترک چهره با بوش، نشان داده می شود. بسیار کاری، مهربان و محکم. جملات بحث بر انگیزی در مورد اعتقاد نداشتن به دیپلماسی بدون اعمال زور می گوید که چیزی جز تبلیغ دولت امریکا نیست.

من فقط دو چیز بدرد بخور از این فیلم یاد گرفتم. اولی اصطلاح Red Eye Flight است که به پرواز های دیر وقت در شب گفته می شود که صبح زود به مقصد می رسند و مسافران از خستگی و تاثیرات پرواز با چشم قرمز به مقصد می رسند و دومی Bay Breeze بود به نظر چیز جالبی است.

با دیدن این فیلم تصمیم گرفتم دیگر کمتر فیلم مزخرف ببینم.

Balatarin

One Response to “فیلم بینی و یادگیری”

  1. M.Reza Says:

    بنابراین تسلیت! بنده در مورد فیلم I Am Legend تو بلاگم نوشتم…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS