تفاوت های ما

ایران Add comments

ما ایرانی ها مثل هر ملت دیگری خصوصیات منحصر به فردی داریم. یکی از این خصوصیات روابط اجتماعی پیچیده ی ماست. برای من همواره تفاوت فرهنگ ها جالب بوده است و تفاوت فرهنگ ایرانی با دیگر ملل از همه جالب تر. یکی از این تفاوت ها در رابطه های شخصی است و از داغ ترین بحث ها دوست پسر یا دوست دختر داشتن شان است. بنابر نظر اسلام این کار غیر شرعی است. در آیین شیعه راه های میان بری مانند صیغه و مشابه آن وجود دارد که در نتیجه ( و نه شکل) کمی شبیه به رابطه دوست دختر و دوست پسر غربی هاست. حالا فرض کنید کسی اینجا دور از کشور خودش دوست دختر یا دوست پسری به معنی غربی آن پیدا کند. گروه ایرانی های با او چه برخوردی می کنند؟

دوستان پاکستانی ای دارم یکی شان بسیار مسلمان، دیگری کمی متعادل تر اما بازهم مسلمان و معتقد که روزه هایش هیچگاه فراموش نمی شود اما نامزدش (همسرش) که قبلا باهم دوست بوند بی حجاب است. سومی هم غربی تر فکر می کند و دنبال نماز و روزه نیست. دوست دختری امریکایی دارد و شراب هم به وفور دوست می دارد. این سه آنچنان با هم دوست هم فکر و جور هستند که برایم من بسیار عجیب است. انگار زندگی فردی شان اززندگی اجتماعی شان جداست. یا شاید به عقاید هم احترام می گذارند. نه این دیگری را در عمق جهنم می بیند و نه آن این را عقب افتاده.

حال اگر این دوست بنده که با دوست دختری امریکایی اش زندگی می کند ایرانی بود چه می شد؟ اولین اتفاقی که برایش رخ می داد این بود که انگشت نما می شد. نه اینکه اینجا همه مسلمانی شان گل کرده باشد. برعکس انگار می شمارند که چقدر عقب افتاده اند و راجع اش صحبت می کنند. انگار زندگی خصوصی آدم‌ها محل بحث اجتماعی است. گزاره های اخلاقی پشت سر هم صادر می شد و بحث گرم مجالس (به خصوص خانم ها می بود). نتیجه این صحبت ها هم از خودش بدتر است. اگر روزی خدای ناکرده این دوست مان قصد داشته باشد در ایران کار دولتی داشته باشد باید با هزار ترس و دلهره بیاید و گزینش شود چون در سرزمین گل و بلبل، زندگی فردی اش معیار ارزش گذاری اجتماعی است.

شنیده ام که در نیویورک و لس انجلس که ایرانی زیاد است، بعد از ساعت 9 شب تلفن‌های خانه های آن چنان ایرانی اشغال می شود که دیگر نمی توانی تلفن ضروری بزنی. ساعت نه ساعتی است که بعد از آن تلفن زدن تا صبح مجانی است. پس بهترین فرصت است برای غیبت کرد. تعریف کردن داستان زندگی دیگران و تعجب کردن از دیگرگون بودن آدم های متفاوت. این جا سرزمین آزادی است همان چیزی که ما ایرانی ها به آن بسیار علاقه‌مندیم. اما گویی در این سرزمین هم عادت هایمان را ترک نمی کنیم و به دور خودمان ریسمانی می تنیم که محدود شویم. این گوی تمدن هزاران ساله با زنجیری به پایمان بسته شده است.

Balatarin

2 Responses to “تفاوت های ما”

  1. Mohammad Says:

    زيبا و ريزبينانه و منصفانه بود. هنوز جوون و باهوشي
    ;-)

  2. abas Says:

    haha kheili bahale dame irooniha garm. manam didam ba telefon raje be ham harf mizanan injai ke hasam

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS