دین داران

امریکا Add comments

قبل از اینکه در مورد دینداران امریکایی بنویسم، کمی از خودم بگویم. جای ام را در آزمایشگاه عوض کردم، آمدم یه جای دو نبش که فضای بیشتری دارد و پر است از کمد و کشو. جای یکی از فارغ التحصیلان جدید را گرفته ام. جایش خالی است پسر خوبی بود. این جا از آنجاهایی است که وقتی کسی می رود زیاد دلت برایشان تنگ نمی شود چون می دانی که جای بهتری رفته اند. کسی که من جایش نشستم الان برای پست دکترا رفته کارنگی ملون CMU… ببینیم صندلی اش برای من هم برکت میاره یا نه.

قبلا گفته بودم که بر خلاف باور عمومی ایرانی ها در مورد ینکه دنیا، امریکایی ها آدم های مذهبی ای هستند و کلا با شیطان رابطه خوبی ندارند چه برسد به بزرگش. همواره سیاست مداران سعی می کنند بین اکثریت مردم که مذهبی اند، جا پیدا کنند تا بیشتر رای بیاورند. کسی نمی تواند اینجا در سیاست کاره ای بشود مگر این را یاد نگرفته باشد. نمی دانم چطور، اما کلیساها منابع مالی خوبی هم دارند. کلی فعال هستند و تبلیغ می کنند. مثلا ممکن است روزهای شنبه از طرف کلیسای محل، در خانه شما را بزنند تا شما را با خدا آشتی بدهند، برایتان دعا کنند یا با شما بحث مذهبی کنند. تا به حال 5 بار در خانه ما را زده اند و تنها بار اول که نمی دانستیم دنیا دست کیست، در را باز کردیم و اندکی گپ زدیم. هر از گاهی نیز نامه هایی می فرستند (یا چیزی شبیه به نامه) برای تک تک ساکنین مجتمعی که در آن زندگی می کنیم.

این نامه این هفته آمده. روی عکس کلیک کنید تا بزرگ ببینیدش. چند برگه است که دو برگه اش را در این عکس نمایش داده ام. روی یکی عکسی از مثلا حضرت مسیح کشیده و بر اساس همان بازی های تصویری که روی هر نوع نقاشی ای می شود در آورد وقتی به عکس خیره شوی بعد از مدتی شکلی متفاوتی در عکس خواهی دید. زیر عکس نوشته:

این فرش دعای کلیسا است (قالیچه ای کاغذی): به چشمان مسیح نگاه کنید. آن ها را بسته خواهید یافت اما اگر همچنان نگاه کنید خواهید دید که چشمانش را می گشاید و به چشمان شما چشم می دوزد. بعد تنها بروید بر روی این قالیچه ایمان زانو بزنید یا آن را بر روی زانویتان قرار دهید. بعد درخواست ها و دعاهایتان را از لیستی که در برگه مقابل است علامت بزنید (و برای کلیسا پست کنید). لظفا این فرش را نیزباز پس بفرستید.

Jesus Rug!

در برگه دوم، مواردی که سرویس دعا از طرف کلیسا ارائه می شود ذکر شده. مثلا می توانید مبلغی که دوست دارید دریافت کنید را ذکر کنید. موارد پر طرفدار گزینه های مستقل دارند مثل خرید خانه، ماشین خریدن، شغل بهتر، فرزندان، سلامتی و …

آخرین گزینه هم مبلغی است که می خواهید به کلیسا کمک کنید.

این، مرا یاد تبلیغ دعایی می اندازد که در تهران داخل خانه انداخته بودند. یارو پول می گرفت و سیستماتیک برای قبولی کنکور ملت دعا می کرد. می بینم که مذاهب مختلف با وجود تمام تفاوت ها، ساختارهای مشابه ای در جامعه ایجاد می کنند و مخاطبان مشابه ای دارند. مهم نیست آن جامعه ایران باشد یا امریکا. همان کسانی که به الف نون رای می دهند به بوش هم رای می دهند. همان آدم هایی که قالیچه دعا را روی زانو می گذارند برای قبولی کنکور هم پول می دهند تا برایشان دعا کنند. همان آدم ها هستند فقط رنگ پوست و زبان شان متفاوت است.

همه (ما انسان ها) مثل هم هستیم. 90%(:

Balatarin

One Response to “دین داران”

  1. لرد شارلون Says:

    کم عقل… :D

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS