دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه Add comments

وقتی در دانشگاه خواجه نصیر درس می خواندم فکر می کردم هیچ دانشگاه درست و درمانی در دنیا وجود ندارد که مثل خواجه نصیر هر دانشکده‌اش یک گوشه‌ای باشد. این موضوع هم مایه خنده دانشجو های بقیه دانشگاه‌ها بود که به خواجه نصیر لقب “مجمع الجزایر” یا چیزهای دیگری(!!) می‌دادند. پارسال وقتی صحبت‌هایی در مورد اجتماع خواجه نصیر در محل فعلی پادگاه 101 ارتش (در پاسداران – شمال شرق تهران) بود، خیلی خوشحال شده بودم اما به نظر می‌رسد با بالا رفتن قیمت زمین‌ها ارتش زمین‌های نوبنیاد/پاسداران‌اش را به ملاکان بزرگ و پولدار خواهد فروخت (یا فروخته است). تازگی فهمیدم که مجمع الجزایر بودن یک دانشگاه دلیل بر بد بودن اش نیست. البته می‌دانم که یکپارچه بودن دانشگاه مزیت فراوانی است اما با این حال در سفر اخیر فهمیدم که دانشگاه ایالتی آریزونا، با وجود اینکه از نظر رتبه جز 100 دانشگاه برتر امریکا ( در مهندسی) هست اما دقیقا مثل خواجه نصیر مجمع الجزایری است که در شهر فونیکس پخش شده است. علاوه‌بر این متوجه شدم که دانشگاه‌های شهر بوستون هم همین وضعیت را دارند و خیلی از ساختمان‌هایشان داخل شهر پخش شده. البته فکر نکنم به اندازه دانشگاه آریزونا پخش باشند.

امیدوارم روح خواجه نصیر از این موضوع شاد شده باشد.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS