ای اینترنت

روزمره, سخن روز Add comments

ای اینترنت… ای بزرگترین دوست و دشمن پژوهش…. ای خانه خراب کن… ای مقاله درست کن… این اینترنت

دوست‌ات دارم(:

Balatarin

4 Responses to “ای اینترنت”

 1. سولوژن Says:

  این عشق آتشین از کجا آب می‌خورد؟

 2. Ramin Says:

  چه می دانم… شاید اعتیاد است(:

 3. علی Says:

  فقط اندازه یک دوست دوستش داری دیگه نه؟!

 4. Ramin Says:

  آره دیگه … نه اون قدر((:

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS