چاپانیدن

روزمره, عکاسی Add comments

یکی از عکس‌هایم را سفارش داده‌ام در اندازه پوستری چاپ کنند. قرار بوده تا حالا رسیده باشد اما هنوز نرسیده… نمی‌دانم چه بلایی به سرش آمده. من خیلی ذوق دیدن‌اش را دارم آن هم در اندازه نیم‌متری!

La Jolla Cove

La Jolla Cove

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS